Hasan Kalyoncu GSMF'de mimarlığın gelişimi konuşuldu!

Hasan Kalyoncu GSMF'de mimarlığın gelişimi konuşuldu!Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (GSMF) tarafından "Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması ve Mimarlık" konularını içeren bir seminer düzenlendi.


Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (GSMF) tarafından "Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması ve Mimarlık" konularını içeren bir seminer düzenlendi. 


Geçmişten geleceğe mimari konuların konuşulduğu seminerde, mimari incelemeler, araştırmalar ve sonuçlar ele alındı. Doğan Hasol mimarlığın Osmanlı Devletinin son dönemlerinden günümüze ulaşan değişimlerin incelenmesi ve yorumlanması olduğunu söyledi. Tanzimat Fermanından sonra Osmanlı Mimarlığı, Türkiye Osmanlı Tarzı Barok mimarlığına doğru yönelmesine ve yeni bir kimlik arayışı konuları anlatıldığı seminerde, 'modernizmin 1950'lerde ve 1960'larda yapıların mimari kimliğine etkisi nasıldı1 Fransa'daki mimari gelişmelerin, Türkiye'ye katkısı nasıl oldu' Hangi mimarlar Fransa'dan Türkiye'ye davet edildi, 'Bu mimarların ülkeye katkısı nasıldı' 'Mimari yönetmeliklerin ve uygulanan politikaların mimariye yansımaları ne şekilde oldu' konuları geniş ve kapsamlı bir şekilde anlatıldı. Geçmiş mimari yapılar ve sorunlar dışında günümüzdeki sorunlarda geniş kapsamlı olarak seminerde ele alındı. Gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma için önlem alınması gerektiğine, vatandaşların gelir düzeyinin yükseltilmesi gerektiği ve yapılaşmaya açılan alanların arttırılması gerektiği konuları da ele alındı. Hasol, yönetmeliklerin uygulanan politikaların rant amaçlı olmaması gerektiği ve yapıların kat yüksekliğini artırarak büyümektense, yayılarak büyümenin refah düzeyimizi artıracağını söyledi. 

Programın son bölümü soru cevap şeklinde sürdü. Programda dikkat çeken sorular ise 'yıldız ve popüler mimarların neden Türkiye şartlarında yetişmediği, yetişmesi için ne gibi şartlann sağlanması gerektiği' ve 'şehirleşmenin Türkiye'de olmamasının getirdiği sonuçlar' oldu. 


Gaziantep Hakimiyet