Hatay Belen'de 24.5 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Hatay Belen'de 24.5 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!Hatay İli Belen İlçesi Şenbük Mahallesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul 24 milyon 531 bin 592,84 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı.


Hatay İli Belen İlçesi Şenbük Mahallesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu fabrika için 24 milyon 531 bin 592,84 TL bedel isteniyor. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Hatay İli Belen İlçesi Şenbük Mahallesi 112 ada 3 parsel sayılı taşınmazdır. Antakya Organize sanayi Bölgesinde yer alan Taşınmaz ve üzerlerindeki Fabrika ve idari binaborçlu adına Tam hisse paylı mülkiyetindedir. Bölgede çeşitli üretim yapan fabrikalar mevcuttur. Belen-Antakya yolu üzerinde Top boğazı civarında yer alan Organize sanayi bölgesinin olduğu yerdir. Organize sanayi bölgesi yoldan yüksek rakımda yer almaktadır. Bölgede arsa fiyatları yüksektir.Bölgede son yıllarda çok hızlı sanayi yapılarının inşa edildiği göze çarpmaktadır. Boş arsa bulmak zordur. İnşa edilen yapılar genelde çelik veya prefabrik sanayi yapısıdır. 

Kıymeti: 24.531.592,84 TL
1. Satış Günü : 20/06/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 17/07/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : İskenderun Adliyesi İcra Dairesi Satış Odası - Zemin Kat PTT Yanı İSKENDERUN / HATAY

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- ARTIRMAYA İŞTİRAK EDECEKLERİN TAHMİN EDİLEN DEĞERİN %20 Sİ ORANINDA PİY AKCESİNİN BANKAYA YATIRILDIĞINA DAİR BANKA DEKONTU VEYA BU MİKTAR KADAR BANKA TEMİNAT MEKTUBU VERMELERİ LAZIMDIR. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/27675 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/03/2019 İşbu İlan İİK 127 maddesi mucibince tebligat yapılamayan alakadarlara tebliğ hükmündedir.