Haydarpaşa Port hayata geçiriliyor!

Haydarpaşa Port hayata geçiriliyor!

Tarihi Haydarpaşa Garı ve Harem otogarının bulunduğu alan, turizm ve ticaret merkezi oluyor. TCDD ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında 2007'de imzalanan protokolle ilgili proje planı, Koruma Kurulu tarafından onaylandıKoruma Kurulu'nun onayladığı söz konusu düzenleme, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantılarında görüşülerek oyçokluğu ile kabul edildi.
 
Haydarpaşa ve Kadıköy Merkez bölgesi olarak belirlenen kısmın plan düzenlemesini inceleyen 6 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, emsal ve inşaat yüksekliklerinin 4 katla sınırlandırılmasına karar verdi. Daha önceki planlarda 5 kat ve 27 metre olarak belirlenen yapı yüksekliği 4 kat olarak sabitlendi. Kültürel tesis alanı olarak belirtilen kısımlarda kültür tesisi büyüklüğünde ticaret merkezi yapma izni yüzde 20 olarak sınırlandı. Haydarpaşa gar binasının giriş katı gar hizmeti kapsamında kullanılacak. Zemin ve üst katlar ise müze, konser, sergi, kültürel tesis ve konaklama amaçlı kullanılabilecek. Tescilli yapıların emsal dışına çıkarılmasını iptal eden Koruma Kurulu, toplam yapılaşma miktarını da azalttı. Ayrıca plan üzerinde korunan akaryakıt istasyonları da iptal edildi. Proje safhasında belirlenecek ihtiyaca göre akaryakıt istasyonları konulabilecek.
Zaman