Hayfa1 İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Hayfa1 İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Hayfa1 İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Fatih Ulutaş tarafından 100 bin TL sermaye ile 24 Ağustos 'ta Sarıyer, Cumhuriyet Mahallesi, Arabayolu Caddesi 'nde kuruldu.


Hayfa1 İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Fatih Ulutaş tarafından 100 bin TL sermaye ile 24 Ağustos'ta Sarıyer, Cumhuriyet Mahallesi, Arabayolu Caddesi'nde kuruldu.


Hayfa1 İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; İNŞAAT TAAHHÜT KONUSU İLE İLGİLİ OLARAK; a. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, tüneller, limanlar, deniz kıyı yapıları, iskele, iskele usturmaçaları, mendirek, duba, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, park, bahçe, peyzaj, çevre düzenlemesi, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal, içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama, kanalizasyon işlerinin inşaasını, bakım, onarımı ve tadilatını yapmak, taahhütlerde bulunmak b. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon, park, bahçe, peyzaj, çevre düzenlemesi, bakım, onarım ve tadilat  işlerinin yeniden yapmak veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. c.  Her türlü inşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, kendi hesabına ve başkaları adına konut, arazi ve arsalar almak, satmak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak ve bunları satmak d.  Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. e.  Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. Her türlü arazi,arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.


Hayfa1 İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Sarıyer, Cumhuriyet Mahallesi, Arabayolu Caddesi,  22/2