07 / 07 / 2022

Hazine arazileri 49 yıllığına bedelsiz verilebilecek!

Hazine arazileri 49 yıllığına bedelsiz verilebilecek!

Proje bazlı teşvik kapsamında yapılacak yatırımlara Hazine taşınmazları üzerinde 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek...Maliye Bakanlığı’nın 23 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği’ne göre irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar üzerindeki yapı ve tesislerin işletilmesinden veya işlettirilmesinden elde edilen hasılattan pay alınmayacak. 


Para Dergisi'nde yer alan habere göre, destek kararında belirlenen yatırım süresi içinde ve tesisin işletme dönemi boyunca gerçekleştirilmesi gereken taahhütlerin takibi Ekonomi Bakanlığı’nca yapılacak. Yatırımcı tarafından talep edilmesi, yatırımın tamamlandığının ve destek kararında belirtilen istihdam sayısına beş yıl süreyle uyulduğunun belirlenmesi halinde tapuda, Hazine adına tescilli olup irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların mülkiyeti yatırımcıya bedelsiz devredilecek.

Bu arada 23 Haziran’da yayımlanan diğer bir tebliğ ile imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hâzineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiralanması ve satışına ilişkin usul ve esaslar da belirlendi. Tebliğ kapsamında Hâzineye ait tarım arazileri 31 Aralık 2017’den önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullandığı idare belirlenmiş hak sahiplerinin talepleri dikkate alınmak suretiyle 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek. Başvurular 19 Kasım 2018’e kadar yapılacak. 

Tebliğ kapsamında yapılacak kiralamalarda ilk yıl kira bedeli cari yılda bedel tespit komisyonunca tespit ve takdir edilen ecrimisil bedeli varsa bu bedelin yarısı, cari yıl ecrimisil bedeli yoksa taşınmazın yakınında emsal olabilecek nitelikteki taşınmaza ait cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı olarak belirlenecek. Tebliğ kapsamında on yıl süreyle sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılan 1 Hâzineye ait tarım arazileri talep edilmesi halinde kiracılarına doğrudan satılabilecek.