Her binanın sıhhi tesisat projesi vardır!

Her binanın sıhhi tesisat projesi vardır!

Posta Gazetesi'nden Tamer Heper, vatandaşların sorularını yanıtladı36 dairelik bir yapıda yöneticiyim. Isınmamızı merkezi sistem doğalgazla sağlıyoruz. Bazı daire sahipleri mutfakta kullanmak üzere doğalgaz sisteminin binalara alınmasını talep ediyor. Böyle bir kararı hangi nisapla alırız? Sayı ve arsa payı mı, yoksa beşte dört mü? H.Ö.

Doğrusu okuyucum tereddütte yerden göğe kadar haklı. Çünkü 2007´de değiştirilen Kat Mülkiyeti Kanunu problemleri çözmek için değil adeta daha da karıştırmak için yapılmış gibi. Sebebini bu soru nedeni ile anlayacaksınız. Öncelikle doğalgaz konusunda Kat Mülkiyeti Kanunu´nun 42´nci maddesinde hüküm var. Diyor ki; "...ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır."
Bu maddenin uygulanması halinde sayı ve arsa payı çoğunluğu aranır. Ama dikkat edin bu `ısınma sistemi´ için getirilmiş bir kural. Oysa her doğalgaz kuruluşu ısınma için olmaz. Örneğin sizinki sadece mutfakta kullanım için. O halde bu madde uygulanmayacak ama akılları karıştırmaya devam edecek.  Sonra Kat Mülkiyeti Kanunu´nun 19´uncu maddesi var. O da diyor ki; "Kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler yaptıramaz." Sizinki ortak yerlerde yapılacak tesis. O halde bu maddeye girer mi? Kanunun ifadesine göre girmesi lazım. Peki o halde şu soruyu sormak gerekmez mi? Her binanın bir betonarme projesi olduğu gibi, bir de sıhhi tesisat projesi vardır. Sizin binalarda yapacağınız değişiklik şimdi proje dışı olmamalı, sıhhi tesisat projesinin tadili şeklinde olmalı. Bu halde de proje tasdiki için tüm bağımsız bölüm maliklerinin imzası aranacak. Yani ortada üç ihtimal var, bana sorduğunuza göre benim fikrim son söylediğim, yani tüm bağımsız bölüm maliklerinin izninin gerekeceği yönünde. Zira en güçlü dayanağım yine mülkiyet hakkı.


Bono vermeyin

Evimi kiraya verirken kiracıdan 1200 TL´lik senet aldım. Bir gün kiracı evden çıkarken bu senedi benden isteyecek ama ben senedi kaybettim. Şimdi karşılığında kiracıya 1.200 TL´lik senet versem olur mu? M.B.

Önce teklif ettiğiniz çözüme bakalım. Siz bonoyu almakla alacaklı durumuna geçtiniz. Eksik kira ödenir veya dairede hasar meydana gelirse zararı bu bono ile karşılayacaksınız. Peki siz bono verirseniz ne olacak. Kira ödense de ödenmese de, hasar meydana gelse de gelmese de siz kiracınıza 1200 TL borçlu olacaksınız. Yani teklifiniz çözüm değil. Bence iki şey yapabilirsiniz biri basit ikincisi daha zor. Basit olanı şu. Şayet kaybolan bononun bir başkasının eline geçme ihtimali yok ise mesela koyduğunuz yeri unuttu iseniz, kiracınıza durumu anlatacaksınız karşılıklı bir sözleşme yapıp kaybolan bononun karşılıklı iptal olunduğunu, geçersiz olduğunu yazıp imzalayıp yerine bir yenisini alacaksınız. Zor ama daha güvenli olanı ise mahkemeye başvurup bononun iptalini talep edeceksiniz. Bu bono için iptal kararı verilince siz yenisini talep edebileceksiniz.
Posta/Tamer Heper