11 / 08 / 2022

Hoşdere 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Hoşdere 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, 542 Ada 1 Parsel ile 547 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 03 Haziran 2021 tarihli ve 1028248 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, 542 ada 1 parsel ile 547 ada 1 parsele ilişkin meri imar planındaki Konut Alanı kullanım kararı ve emsal değeri (E:1,50) korunarak, yüksekliğin Yençok: Z+7 kat olarak belirlenmesi ve plan notlarına "Planlama alanında ruhsat alarak yapılaşmış ve/veya inşaat süreci devam eden parsellerde,  yapı ruhsatı eki mimari projelerdeki irtifa değerleri aşılamaz." hükmünün eklenmesi suretiyle hazırlanan UİP-34014979 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ile Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesinin 97. ve 102. Maddeleri uyarınca 03 Haziran 2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Hoşdere 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 21 Haziran 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın