Hükümet rant vergisini OVP hedeflerinden çıkardı!

Hükümet rant vergisini OVP hedeflerinden çıkardı!Hükümet Orta Vadeli Plan'da kritik bir değişikliğe imza attı. Buna göre rant vergisi olarak belirtilen önemli projelerde değer kazanma sonucu ödenecek vergiye ilişkin açık bir bilgi bulunmadı. Rant vergisi Ali Babacan döneminde çok tartışılıyordu.Hükümet, imar rantının fırsatçılar yerine kamuya akmasını sağlayacak yasal düzenleme yapma çalışmasını 2017-2019 orta vadeli program hedeflerinden çıkardı. AKP hükümeti, yıllardır uyguladığı ekonomide gayrimenkul rantına dayalı büyüme stratejisini, ülke kaynaklarının verimsiz alanlara aktığı gerekçesiyle ilk kez 2014 yılında sorgulamaya başladı.


Dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, gayrimenkul rantının cazibesi yüzünden sanayicilerin dahi fabrikaları bırakıp konut projelerine yöneldiğinden şikayet edip, “Bir kalem oynatarak belediye meclis kararıyla şunla bunla bir anda arsanın, projenin değeri farklılaştırılabiliyorsa, buradan kimler kazandı, kimler kaybetti hesabı yapılamıyorsa, kazançlar yeterince vergilendirilemiyorsa bu büyük bir problem” demişti.İMAR RANTI BİTECEKTİ


Bu politika değişikliği 2015-2017 Orta Vadeli Program'ına (OVP) resmi hedef olarak şöyle yazıldı: “Gayrimenkul değer artışlarının yeterince vergilendirilmemesi, imar düzenlemeleri ve kamu hizmetleri yoluyla ciddi bir gayrimenkul rantı oluşması ve bundan kamunun yeterince pay alamaması kaynaklarımızın önemli ölçüde üretken olmayan alanlara kaymasına neden olmaktadır. Bu durum, büyüme potansiyelinin artmasına bir kısıt oluşturmaktadır. Kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkullerin elden çıkarılmasında değer artış kazançlarının vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler gözden geçirilecektir. Vergi ve kredi maliyetlerinin farklılaştırılması gibi araçlarla üretken olmayan yatırımların cazibesi azaltılacak ve tasarruflar üretken alanlarda yatırımlara yönlendirilecektir. İmar planı değişiklikleri ve kamu yatırımları sonucunda oluşacak gayrimenkul değer artışlarından kamunun pay almasını ve gayrimenkullerde değer artışına yol açacak bazı kamu yatırımlarına yararlanıcıların katkıda bulunmasını sağlayacak bir sistem geliştirilecektir.”


YASAL ENGEL GETİRİLMEDİ


HÜKÜMET, 2016-2018 programında “İmar planı değişiklikleri sonucunda oluşacak gayrimenkul değer artışlarından kamunun pay alması sağlanacaktır” ifadesini tekrarladı. Yani, rant vurgununa bu dönemde de yasal engel getirilmedi. Son olarak geçen hafta yayımlanan 2017-2019 OVP'de imar ve gayrimenkul rantından devletin pay alacağına ilişkin ifadelerin tamamı çıkarıldı. Hatta yeni OVP'de, “rant, gayrimenkul, imar” gibi kelimelere dahi yer verilmedi. Böylece hükümet, rantçıların uykusunu kaçıran vergi düzenlemelerini gündeme getirmeyeceğini kamuoyuna açıklamış oldu.Sözcü