Çukurova Balkon

Hüseyin Aslan: İzmir'de kentsel dönüşüm bir an önce başlatılmalı!

Hüseyin Aslan: İzmir'de kentsel dönüşüm bir an önce başlatılmalı! Hüseyin Aslan: İzmir'de kentsel dönüşüm bir an önce başlatılmalı!

EGE Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan ve Danışma Kurulu, kentsel dönüşümün bir an önce başlatılması konusunda uyarıda bulundu. Aslan dönüşüm başlatılmadıkça büyük deprem facialarının bilançosundan siyasi iktidarın sorumlu olacağını söyledi.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Ege Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan ve Danışma Kurulu düzenledikleri basın toplantısında kentsel dönüşümdeki sorunlarla ilgili görüşlerini açıkladı. Ege Koop Başkanı Hüseyin Aslan, Türkiye’nin her yerininin deprem bölgesi olduğunu, tüm dünya bilim adamlarının söylediği kaçınılmaz sonun bir kader olmaktan çıkarılması gerektiğini belirtti. Aslan, "Bunu da yapacak olan siyasi iradedir. Ankara’daki genel siyasi irade ve yerel siyasi irade el ele mücadele vermelidir. Bu olanak ve fırsat 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası ve bu yasaya uygun yönetmeliklerle, eksiklere rağmen yakalanmasına karşın bugüne kadar kent ve ülke bazında ciddi bir uygulamaya geçilmedi. Kentsel dönüşüm uygulamaları başlatılmadıkça, büyük deprem facialarının bilançosundan siyasi irade sorumlu olacaktır" dedi. 


 Kanun ve yönetmelikler çıktığından beri kentsel dönüşüm için çok değerli ve uzun bir zaman bireysel bazı örnekler hariç vatandaş- mütehahhit arasında sonuca varamayan pay pazarlıkları ile geçildiğine dikkat çeken Hüseyin Aslan, bilen bilmeyen birçok kişinin kafa karıştırdığını ve vatandaşların çaresiz kaderine terkeldildiğini söyledi. Aslan "Çözüm, siyasi iradenin vatandaşlara kentsel dönüşümün yasal olarak zorunlu olduğunu ve yapılacağını anlatması ve vatandaşla müteahhit arasında hakça pay paylaşımını sağlayacak ortamın yaratılmasına öncülük etmesidir" dedi.İzmir genelinde bina yaş ortalamasının 25 yıl üzeri olduğunu Sayıştay raporlarına göre kaçak yapılaşmanın yüzde 60-65 olarak tespit edildiğine dikkat çeken Aslan, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre  İzmir  ili genelindle 313 bin binanın kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilmesinin düşünüldüğünü söyledi. Aslan, İzmir’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 918.16 hektar, Büyükşehir Belediyesi’nin 305.47 hektar olmak üzere toplam 1 milyon 222 bin 63 hektarlık alanın kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edildiğini, ancak Narlıdere Belediyesi hariç ne Bakanlık ne de Büyükşehir Belediyesi’ni henüz somut bir adımının ortaya çıkmadığını belirtti. Aslan, kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgelerde henüz bir dönüşüm olmazken, kent merkezlerinde ranta yönelik bir bina yenilemenin sürdüğünü söyledi. 


Ege Koop Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Erkan ise kentsel dönüşümün hayata geçmesi için en uzman bilirkişi komisyonlarının kurulmasının şart olduğunu söyledi. Kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş bölgelerin, kentsel dokuyu köklü biçimde yapılandıracak ve kente yeni bir kimlik ekleyecek şekilde, eskimiş mevcut imarlı yapı stoku bina yenilemelerinin ise ayrı ayrı ele alınması gerektiğini belirten Erkan "Ancak her ikisi için de kamu, belediyeler, hak sahipleri, oda temsilcileri ve uzman akademisyenlerin katıldığı ’Uzman bilirkişi komisyonları’ oluşturulmalıdır. Uzman bilirkişi komisyonları kentsel dönüşüman yapılacağı alan ve binaların o günkü değeri ile, dönüşüm yapıldıktan sonraki değerini belirlemelidir. Komisyon, her bir bina, konut, kat ve bağımsız birimin, manzara, sokak ve konumuna göre hakkaniyetli olarak, pay saptama ve şerefiye durumunu saptayıp belli katsayılarla, bugünkü payın, gelecekte hangi paya tekabül edeceğini net olarak belirlemelidir" dedi.


Basın toplantısında konuşan Ege Koop Onursal Başkanı Öcal Uluç, bugüne kadarki yönetimlerin depremle nasıl yaşanılacağını Türk insanına öğretmediklerini, güvenli yaşayacağı bir binanın tüm insanların hakkı olduğunu söyledi. Kentsel Dönüşüm yasasının çıktığını, eksikleri olduğunu belirten Uluç "Gördüğümüz insanlarla müteahitleri karşı karşıya getiren pazarlıklardan başka bir şey ortaya çıkmadı" dedi. Danışma Kurulu üyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası eski başkanı Mehmet Karcı ise gecekondu bölgelerindeki sağlıksız yapıların mutlaka tasfiye edilmesi gerektiğini belirtti.

 


Hürriyet 
Haber Gözlem gazetesinde şu şekilde yer aldı;


Ege-Koop Danışma Kurulu tarafından hazırlanan kentsel dönüşüm sürecine ilişkin öneriler, düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Ege-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan, önerdikleri modelin basit ve işlevsel olduğunu, şimdi harekete geçilmezse yaşanacak facianın sorumlusunun siyasi irade olacağını söylediEge-Koop Yönetim ve Danışma Kurulu tarafından kentsel dönüşüm konulu basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Mövenpick Otel’de gerçekleşen toplantıya Ege-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan, Ege-Koop Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Erkan, Danışma Kurulu Onursal Başkanı Gazeteci Öcal Uluç ve basın mensupları katıldı.

“Uyarmak insanlık görevimiz”

Türkiye’nin yıllardır kentsel dönüşüm sürecinde çok yavaş ilerlediğini vurgulayan Ege-Koop Başkanı Hüseyin Aslan, İzmir genelinde bina yaş ortalamasının 25 ve üzerinde olduğunu belirterek, “Sayıştay raporlarına göre kaçak yapılaşma oranı yüzde 60-65 civarındadır. TÜİK verilerine göre İzmir ili genelinde 313 bin adet binanı kentsel yenileme kapsamında değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Lloyd’s Şehir Risk Endeksi’nin 2015-2025 raporuna göre İzmir, ekonomik kırılganlık olarak dünyanın en riskli 42’nci, Türkiye’nin en riskli ikinci kenti olarak belirlendi. Cambridge Üniversitesi Risk Araştırma Merkezi’ne göre 132 milyar dolarlık GSYH’ye sahip İzmir’de önümüzdeki 10 yıl içinde insan ve doğa kaynaklı felaketlerin yaşanması halinde 30 milyar dolarlık hasar olacağı öngörülmektedir. Herkes iyi bilmelidir ki acil olarak e ve kentler bazında kentsel dönüşüm uygulamaları başlatılmadıkça büyük deprem facialarının bilançosundan siyasi irade sorumlu olacaktır. Biz bu uyarıyı yapmayı bir insanlık görevi sayıyoruz” dedi.

Uzman bilirkişi komisyonu önerisi

Ege-Koop Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Erkan ise önerdikleri kentsel dönüşüm modelinin basit ve işlevsel olduğunu dile getirdi. Erkan, Ege-Koop olarak sürece ilişkin önerilerini “Çevresel düzenleme açısından esneklik tanımayan, eskimiş mevcut imarlı yapı stoku bulunan bina yenilemeleri ayrı bir kategori olarak değerlendirilmelidir. Deprem ve afet riski taşıyan bölgeler de ayrı bir kategori olarak ele alınmalıdır. Her iki kategori için kamu, belediyeler, hak sahipleri, oda temsilcileri ve akademisyenlerin yer aldığı uzman bilirkişi komisyonları kurulmalıdır. Bu komisyonlar binaların değerini belirlemeli ve hakkaniyetli olarak pay saptama yaparak şerefiye durumunu ortaya koymalıdır. Bugünkü payın gelecekte hangi paya denk geleceği net olarak ortaya konmalıdır. Vatandaşlara kentsel dönüşümün yasal olarak zorunlu olduğu ve her halükarda yapılacağı anlatılmalı ve vatandaş ile müteahhit arasında hakça pay paylaşımını sağlayacak ortamın yaratılmasına öncülük edilmelidir” sözleriyle özetledi.

“Medya görevini yapmadı”

Ege-Koop Danışma Kurulu Onursal Başkanı Gazeteci Öcal Uluç ise kentsel dönüşüm konusunda medyaya önemli görev düştüğünü ifade etti. Uluç, “Deprem ile birlikte yaşamak zorundayız, ama bu gerçek bize öğretilmedi. Sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamak ve barınmak, her vatandaşın hakkıdır. Bu hakkı sağlamak, merkezi ve yerel siyasi otoritenin görevidir. Bir vatandaş olarak devletten kentsel dönüşümün yolunu açmasını bekliyorum. Çünkü vatandaş ile müteahhitler arasında yapılan pazarlıklardan sağlıklı bir sonuç çıkmayacağı ortadadır. Bu noktada medyaya da büyük görev düşüyor. Bugüne dek basın, kentsel dönüşüm sürecinin önemini yeterince anlatmadı, görevini yerine getirmedi. Umarız bu toplantı ve girişimin ardından basın da daha etkin biçimde konuya yer ve zaman ayırır” diye konuştu.Gözlem 


Haber Posta Ege Gazetesi'nde şöyle yer aldı;


Ege Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan ve Danışma Kurulu, kentsel dönüşümün bir an önce başlatılması konusunda uyarıda bulundu. Dönüşüm başlatılmadıkça büyük deprem facialarının bilançosundan siyasi iktidarın sorumlu olacağını söyleyen Aslan, şöyle dedi: "İzmir'de 313 bin binanın kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilmesi düşünülüyor. Ankara'daki genel siyasi irade ve yerel siyasi irade el ele mücadele vermelidir. 


Süreç, vatandaş-mütehahhit arasında sonuca varamayan pay pazarlıklarıyla geçiyor. Hakça pay paylaşımını sağlayacak ortam yaratılmalı."


Posta ege