Hyper Lights İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Hyper Lights İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Hyper Lights İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Hyper Lights İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Büyükçekmece'de 100 bin TL sermaye bedeli ile  H.A.M.Mohammad Hawatmeh ve L.Talal Saeed Alabtah ortaklığında kuruldu. 

Hyper Lights İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Büyükçekmece'de 100 bin TL sermaye bedeli ile  H.A.M.Mohammad Hawatmeh ve L.Talal Saeed Alabtah ortaklığında kuruldu. 

Hyper Lights İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 2. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 3. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 4. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 5. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 6. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 7. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirler arası ve uluslararası yolcutaşımacılığı yapmak. 8. Şirket başlıca bakliyat türü olan kırmızı ve yeşil mercimek, her türlü kuru fasulye, nohut ve nohuttan mamul leblebi, pirinç, buğdaydan mamul ince ve kalın bulgur üretmek, ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak. 9. Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak. 10. Her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı,ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak. 10. Kuru taneli gıda maddelerinin her nevi baklagillerin temini, toptan ve perakende satışını, ithalatını ve ihracatını yapar. 11. Her nevi kuru ve yaş soğan, patates, sarımsak ürünlerinin üretimi, ithalatı ve ihracatı nı yapmak. 12. Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatı yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 13. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 14. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 15. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 16. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 17. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 18. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 19. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 20. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 21. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 22. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 23. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 24. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 25. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 26. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 27. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması,elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak 28. Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 29. Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 30. Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi. 31. Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak. 32. Her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımı, ithalatı, ihracatı ve imalatını yapmak. 33. Otomotiv ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Hyper Lights İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi adres: Pınartepe Mh.Y.S.Selim Blv Hilal Konak.A2 Bl N.34 J/51 Büyükçekmece