İBB büyük yıkım ihalesini iptal etti!

İBB büyük yıkım ihalesini iptal etti! İBB büyük yıkım ihalesini iptal etti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıkılmasına karar verdiği 381 yapımın yıkım ihalesi imar barışı gerekçe gösterilerek iptal edildi.İBB Zabıta Tedbir Müdürlüğü tarafından 23 Ekim 2018 tarihinde yapılacak "İstanbul Büyükşehir Belediye Sınırları Dahilinde Bulunan 381 adet Yapının Nüfus Ve Eşyadan Tahliyesi, Yıkılması Ve Molozların Kaldırılarak Moloz Nakli Yapılması İşi" ihalesi iptal edildi

Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, söz konusu 381 yapının yıkımının iptali için imar barışı gerekçe gösterildi. Yapıların yıkımı için geçen yıl açılan ihalesi ise "değerlendirme" aşamasında bekliyor. 

İBB, iptal edilen ihale hakkında şu açıklamalarda bulundu:
"18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı' kanunun Geçici 16.maddesi ile 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanuna eklenen Geçici 16. Madde ile İmar Barışı kapsamında ‘Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları iptal edilir' denilmekte olup imar barışı başvuru işlemleri 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecektir. 

Bu nedenle, imar barışına başvuru hakkı bulunan 381 adet ruhsat ve ruhsata aykırı yapı için 23 Ekim 2018 tarihinde yıkım ihalesi düzenleneceği ancak imar başvuru işlemleri 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edeceği göz önünde bulundurularak herhangi bir hukuki yanlışlığa sebebiyet verilmemesi açısından idare tarafından ihalenin iptal edilmesi uygun görülmüştür."

Yıkım ihalesinin teknik şartnamesinde yer alan amaç ise şu şekilde açıklanmıştı:
"İBB sınırları dâhilindeki aykırı betonarme karkas yapıların yıkılması, işgali binaların eşyadan tahliyesi, yıkılan yapıların molozlarının kaldırılarak nakli amacıyla yapılacak olan ihale için bu şartname hazırlanmıştır.

Zabıta Tedbir Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 381 adet betonarme karkas yapının yıkımı, işgalli binaların eşyadan tahliyesi, yıkılan yapıların molozlarının kaldırılarak nakli yapım işine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır."