Çukurova Balkon

İBB: Plan tadili sayısı, 3800 değil, 1383 adet

İBB: Plan tadili sayısı, 3800 değil, 1383 adet İBB: Plan tadili sayısı, 3800 değil, 1383 adet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, plan tadilatları ile ilgili olarak medyada yer alan iddialarla ilgili açıklamada bulundu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediye meclisinde görüşülen plan tadili sayısının 3800 değil, 1383 adet olduğunu, bunların 378 adedinin de doğrudan kamu yararına sosyal donatı niteliği taşıdığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye
meclisinde 2004-2008 (haziran ayları) arasında görüşülen plan
tadilatları ile ilgili olarak medyada yer alan haberlerin gerçeklerle
bağdaşmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülen plan
tadili sayısı, son dönemde bazı yayınlarda iddia edildiği gibi 3800
değil, 1383 adettir. Bu plan tadillerinin 378 adedi doğrudan kamu
yararına sosyal donatı niteliğindedir" denildi.

Plan tadilatlarının tamamının yeşil alan, park, sağlık, kültür ve sosyal
tesis alanları, yol, kreş, anaokulu ve okul alanlarını kapsadığı ifade
edilen açıklamada, 2004-2007 yılları arasında yapılan plan
değişiklerinin tümünde, yeşil alan miktarının azalmadığı aksine arttığı
kaydedilerek, "Söz konusu dönemde, sadece Avrupa yakasında yapılan plan tadilatlarında, artan yeşil alan miktarı 22 bin metre karedir. Yine aynı
dönemde turizm alanlarında yapılan plan tadillerinde, turizm alanı
miktarı 11 bin metre kare azalmıştır" görüşü dile getirildi.

HİZMET ALANININ BÜYÜMESİ
Açıklamada, 5216 Sayılı Kanunun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin
hizmet alanını 3,5 kat büyüttüğü, bu değişikliğin belediye meclisine
gelen dosya sayısında büyük artışa neden olduğu ifade edilerek, şöyle
denildi:
"Daha önce 27 ilçe belediyesinin plan tadilatları İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclisine gelirken, şimdi 5216 sayılı yasa gereğince 32 ilçe ve
41 belde belediyesi olmak üzere toplam 73 belediyenin plan tadili
teklifleri meclise gelmektedir. 5216 Sayılı Kanun, ilçe belediyelerince
gönderilen plan değişikliği teklifleri ile itirazlarının, Büyükşehir
Belediye Meclisi tarafından karar altına alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Ayrıca, 1/5000 ölçekli bölge planları 1 ay süre ile askıya çıkmakta ve
bu planlara her vatandaş itiraz edebilmekte, bu itirazlar da karar
alınmak üzere 3194 Sayılı İmar Kanunu'na göre Büyükşehir Belediye
Meclisine iletilmektedir. Tekliflerin meclis gündeminde yer alması
bunların kabul edilmiş olacağı anlamına da gelmemektedir."
"Sürekli büyüyen ve belediyenin sorumluluk alanı genişleyen
İstanbul'da, imar taleplerinin olması şaşılacak bir durum olmayıp,
olağandır" denilen açıklamada, İstanbul'un sanayi kenti niteliğinden,
turizm, finans, kongre ve fuar merkezi niteliklerine doğru hızlı bir
dönüşüm içinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İstanbul'un bir dünya klasmanı olan "kongre kenti"
unvanını yakalamak üzere olduğu da dile getirilerek, şu görüşlere yer
verildi:
"Bu sıfatı hak eden kentlerin uluslararası kongre ortalaması 40 iken,
İstanbul 2008'de 43 kongre ile kritik eşiği ilk kez geçecektir. İstanbul
1998 yılında kongre turizminde dünyada 49. sırada iken 2006 yılında 17. sıraya yükselmiştir. Halihazırda kentin yatak kapasitesine 25 bin yatak daha ilave edecek otel yatırımları sürmektedir. Hedeflenen turist sayısına paralel olarak 2015 yılına kadar kente 86 bin yatak daha ilave edilmesi gerekmektedir.

Tepebaşı'ndaki İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi (İMP), bölge
ölçeğinde planlı bir gelişmeyi yakalamak için büyük çaba harcamaktadır.

Plansızlığın bir sonucu olan plan tadilleri, İMP'nin planlama
çalışmaları ile asgariye inecektir."

Açıklamada yer alan tabloya göre ise Avrupa yakasındaki yeşil alan ve
turizm alanlarının 2004-2007 yılları arasındaki plan tadilatlarından
önce ve sonraki hali de şöyle: