İBB'nin borç ve gelirleri mecliste konu oldu!

İBB'nin borç ve gelirleri mecliste konu oldu!

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarına ve gelirlerine ilişkin soru önergesi hazırladı.


İBB


CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarına ve gelirlerine ilişkin soru önergesi hazırladı. Yedekci sorularının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlandırılmasını talep etti.


Yedekci önergesinde "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanma miktarında önceki yıllara göre ciddi bir artış meydana geldiği bilinmektedir. Belediyecilik faaliyetlerini şirketler üzerinden yürütüldüğü bu sistemle İstanbul Büyükşehir Belediyesi 26 iştiraki ile denetlenemez bir duruma gelmiştir." diyerek 8 soru sordu.


Yedekci'nin soruları

1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 ve 2016 yıllarındaki bütçesi kaç liraydı? Bu yıllarda gider bütçesi ne olmuştur? Gelir bütçesi ne olmuştur?


2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılı bütçesi kaç liradır?


3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 ve 2016 yılları itibariyle borcu ne kadardır?


4. 2017 yılı bütçesinde İBB'nin bünyesinde bulunan birimlere ayrılan bütçe dağılımı nedir?


5. İBB'nin yurtdışı borçlanma tutarı ne kadardır?


6. İBB'nin yatırım programına ayırdığı bütçe ne kadardır? Bu programla gerçekleştirmeyi düşündüğü yatırımlar nelerdir?


7. İBB bütçesinden raylı sisteme (metro) 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları için ayrılan para ne kadardır? Bu yıllar içerisinde kaç kilometre raylı sistem döşenmiştir ve kaç kilometresi hizmete açılmıştır?  Ankara  ve İzmir'deki raylı sistem hattıyla İstanbul raylı sistem hattı kıyaslandığında İstanbul raylı sisteminin pahalıya yapıldığı ortadadır. Üç il arasında oluşan maliyet farkı nedendir? Vatandaş niçin zarara uğratılmıştır?


8. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otopark işletmeciliğini üstlenen İSPARK ile restoran büfe ve köşklerini işleten Beltur'un, 2015 ve 2016 yılında elde ettiği gelir kaç liradır? Elde edilen gelirin dağılımı nasıl yapılmıştır? İstanbul için nasıl bir hizmet yapılmıştır?