Ic Uluslarası Uygunluk Değerlendirme Belgelendirme Müh. Eğitim Hizmetleri Ticaret LTD.ŞTİ. kuruldu!

Ic Uluslarası Uygunluk Değerlendirme Belgelendirme Müh. Eğitim Hizmetleri Ticaret LTD.ŞTİ. kuruldu!Ic Uluslarası Uygunluk Değerlendirme Belgelendirme Müh. Eğitim Hizmetleri Ticaret LTD.ŞTİ. Ataşehir'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Ayfer Güneş ve Tarık Kıyan ortaklığıyla kuruldu.


Ic Uluslarası Uygunluk Değerlendirme Belgelendirme Müh. Eğitim Hizmetleri Ticaret LTD.ŞTİ. Ataşehir'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Ayfer Güneş ve Tarık Kıyan ortaklığıyla kuruldu.


Ic Uluslarası Uygunluk Değerlendirme Belgelendirme Müh. Eğitim Hizmetleri Ticaret LTD.ŞTİ. konusu: 

Şirketin amaç ve konusu şunlardır: 1. Her türlü faaliyete ilişkin, ulusal ya da uluslararası mevzuat, standart ve direktiflere göre belgelendirme, muayene, gözetim, denetim ve raporlama yapmak, bu ve benzeri konularda onaylanmış kuruluş olmak ve her türlü kurum ya da kuruluştan yetki almak. 2. Belgelendirme faaliyetleri ve alanları dışında yer alan konularda mühendislik, proses geliştirme, çevre faaliyetleri vb. dahil olmak üzere her türlü konuda danışmanlık hizmeti vermek. 3. Ulusal ya da uluslararası mevzuat, standart,, direktifler ve/veya her türlü kurum ya da kuruluş tarafından belirlenmiş normlar/kurallar çerçevesinde ya da müşteri taleplerine bağlı olarak her türlü konuda sertifikalı ya da sertifikasız eğitimler ve sınavlar gerçekleştirmek. 4. Şirket, kurulmuş veya kurulacak kooperatiflere, derneklere, meslek örgütlerine ortak/üye olabilir. 5. Şirket, amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.


Adres:İçerenköy Mah.Değirmen Yolu Cd.Kutay Iş Mrkz.No:16/6 ATAŞEHİR