İcrada konutların haczi problemlidir!

 İcrada konutların haczi problemlidir! İcrada konutların haczi problemlidir!

Posta gazetesi yazarı Tamer Heper, üçüncü yargı paketi ile haciz uygulamalarında değişiklikleri soran okurunu cevaplıyorİşte o yazı; 


İcralarda yeni kurallar


"Üçüncü yargı paketi ile ailenin kullandığı eşyanın haczedilemeyeceği hükmü getirilmiş. Nedir bunlar belli mi? • A.Ç.

Evet sair kanunlarda olduğu gibi İcra İflas Kanununda da önemli değişiklikler yapıldı. Bunlar iyi mi oldu kötü mü oldu bilin bakalım. Şimdi ben size haczedilemeyecek olanlan sayayım siz karar verin. Şöyle:

- Ekonomik faaliyeti, sermayeden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya;

- Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu veya aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri.

- Borçlunun haline münasip evi.

- Öğrenci bursları.

İcra memuru, haczi talep edilen mal veya haklann haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.

Oysa hukukta değerlendirmeler mümkün olduğu kadar objektif olmalıdır. Oysa bu değerlendirme her icra memuruna bırakıldığında değerlendirme sübjektif olacak ve akıllara bin türlü şaibe gelecektir. Üstelik her evde altın gümüş bulmak ne mümkün, bu maddeler artık haciz imkanını da ortadan kaldırmaktadır. Dairelerin haczi zaten problemlidir zira herkes ‘meskeniyet itirazı’ dediğimiz, hali ile mütenasip mesken iddiasında bulunmakta, iş icra mahkemesine yansımakta, iş bilirkişiliğe, rapora, rapora itiraza, yeniden incelemeye kadar gitmekte ve sürüncemede kalmaktadır. Kişisel fikrim kimsenin taciz edilmemesi gerektiğidir ama bunu yaparken bir denge kurulması mecburidir, yani alacaklı da üvey evlat değildir öyle değil mi?

Şimdi alacaklının aleyhine bir hususu daha hatırlatmak zorundayım. Ben sizlere senelerdir “Aleyhinize yapılan takibe itiraz edecekseniz dikkatli olun, kesin haklı iseniz itiraz edin, aksi halde yüzde 40 icra inkar tazminatı öder bir de bu yükü çekersiniz” derim ya, işte borçlulara iyi haber o da değişti. Artık icra inkar tazminatı yüzde 40 değil yüzde 20.

Yine zaman zaman sizlere ‘menkul hacizlerin bir yıl içinde satışının istenmesi gerektiğini’ söylerdim ya, şimdi bu oldu altı ay.

Gayrimenkul için bu süre iki yıldı oldu bir yıl.

Bugünlük bu kadar yeter, anlatmaktan bile yoruldum. Devamı başka gün."