07 / 12 / 2022

İdealist GYO 2022'nin ilk 6 ayında ne kadar hasılat elde ettiği açıklandı mı?

İdealist GYO 2022'nin ilk 6 ayında ne kadar hasılat elde ettiği açıklandı mı?

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tabloları belli oldu.İDEALİST GYO KAP AÇIKLAMASI:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 09.08.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") çerçevesinde hazırlanan 30 Haziran 2022 tarihli finansal tablolarının ve faaliyet raporunun; 

  
       I.          Tarafımızca incelendiğini, 

  

  
     II.          Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  

  
   III.          Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde; yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

 

  
Yönetim Kurulu Başkanı                Yönetim Kurulu Başkan Yrd.              Yönetim Kurulu Üyesi

  
İbrahim EKŞİ                                  Mustafa EKŞİ                                 Eyüp EKŞİ

  

  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

  
Didar Sevdil YILDIRIM                                           Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU

DOSYA İÇİN tıklayın

DOSYA İÇİN tıklayın
Geri Dön