İDO'nun yüzde 100 oranındaki hisseleri özelleştiriliyor

İDO'nun yüzde 100 oranındaki hisseleri özelleştiriliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin yüzde 100 oranındaki hisselerini blok olarak satış yöntemi ile özelleştirecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin özelleştirmeye ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre ihale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. Pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim gruplarının katılabileceği ihalede, ortak girişim grubu sadece gerçek kişilerden oluşamayacak. İhaleye katılabilmek için firmalarda, gizlilik taahhütnamesi imzalanması, şirket hakkında hazırlanan tanıtım dokümanı ile ihale şartnamesinin alınması şartları aranacak. Şirket hakkında hazırlanan tanıtım dokümanı ve ihale şartnamesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığından (www.ibb.gov.tr) 17 Ocak 2011 tarihinden itibaren bedeli karşılığı temin edilebilecek. Söz konusu ihalede katılımcılardan 20 milyon dolar tutarında geçici teminat bedeli alınacak.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise 31 Mart 2011 tarihinde saat 16.00’ya kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığına elden teslim edilecek. Bu arada teklifler ABD doları olarak alınacak ve ihale dolar üzerinden sonuçlandırılacak. İhale bedeli olarak teklif edilen tutar, hisse satış sözleşmesinin imza tarihinde peşin olarak ödenecek.
AA