İflas ertelemede zaman aşımı duruyor!

İflas ertelemede zaman aşımı duruyor! İflas ertelemede zaman aşımı duruyor!

Küresel kriz döneminde nakit darboğazına giren şirketlerin, nefes almalarını sağlamak ve icra takiplerini durdurmak için uygulanmaya başlanan fakat son dönemde amacı dışında kullanılmaya başlanan iflas ertelemeye yeni bir düzenleme geldi.İflas erteleme kararı alınmış borçluya yönelik amme alacaklarının takibatı duracak ancak, takibatın durduğu süre, beş yıllık zaman aşımı süresini de durduracak. Resmi Gazete'nin 16 Nisan tarihli sayısında yer alan Tahsilat Genel Tebliği değişikliğine göre, zamanaşımının kesilmesi halinde, amme alacağının zamanaşımı süresinin hesabında, zamanaşımının kesildiği tarihin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılının başı esas alınacak. Borçlunun yabancı memlekette bulunması, hileli iflas etmesi veya terekenin tasfiyesi dolayısıyla zaman aşımının işlememesi halinde, süre sebeplerin kalktığı günün bitmesinden itibaren başlayacak.Sabah