İFM sadece bina demek değil özel teşvik getirilmeli!

İFM sadece bina demek değil özel teşvik getirilmeli!İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, İstanbul Finans Merkezi’ne ( İFM ) pozitif ayrımcılık yapılması için çağrıda bulundu.


İFM dergisinin mart sayısına konuşan İbrahim Çağlar, “Stratejik ve ileri teknoloji yatırımlarında nasıl ayrı düzenlemeler varsa, İFM projesi de onlardan biri. Bu konuda özel bir teşvik mekanizması getirilmesi bir anlamda pozitif ayrımcılık yapılması lazım. Proje dahilinde gerçekleştirilecek finansal ve mali hizmetleri, vergiler, yatırım yerlerinin tahsisi, altyapı işleri bu özel teşvik düzenlemesinin içine alınmalı” dedi. 


‘Hukuki altyapı güçlendirilmeli’


İFM projesinin dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının İstanbul’a  gelmesini sağlayarak finansmana erişimi kolaylaştıracağını vurgulayan Çağlar şunları kaydetti: “Finansal kaynaklara erişim, kuşku yok ki hem reel üretimin hem de para piyasalarının bel kemiğidir. Bu çerçevede de İFM, bölgesel ve küresel ölçekte ortaya koyulmuş bir proje. Esasen bu işin asıl noktası da uluslararası kaynakları İstanbul ve Türkiye’ye çekmek. İFM kompleksinde yer alacak kamu bankaları büyük bir hareketlilik sağlayacak. BDDK, TMSF, SPK gibi kurumların varlığı da çok önemli. Ama şunu da ifade etmem gerek... Bu iş bina yapmaktan ibaret değil. Kurumları oraya taşımakla da iş bitmez. Hukuki altyapısının güçlendirilmesi, finansal ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması, ayrıca düzenleyici ve denetleyici çerçevenin geliştirilmesi İFM’yi küresel bir proje haline getirir.”‘Yeni başarı hikayesi yazılmalı’


Paranın istikrar olan yere gideceğini ifade eden Çağlar şunları kaydetti: “Yabancı yatırımcı açısından imajımız eskiye nazaran çok iyi. Bu başarı hikâyesinin üstüne yeni bir başarı hikâyesi yazmak lazım.gerekiyor. Bu nedenle doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artırılması ve uluslararası para ve finans hareketlerini ülkeye çekecek adımlar atılmalı. Bu noktada İFM projesi çok kritik role sahip. Proje bir yandan Türkiye’ye olan para akışını artıracak, diğer yandan Türkiye’nin imajını ve güvenilirliğini tesis edecektir.”Dünya