12 / 08 / 2022

Ig Enerji Yatırım Limited Şirketi kuruldu!


Ig Enerji Yatırım Limited Şirketi Beykoz'da 2 milyon TL sermaye bedeli ile Hassan Ali S. Elkhatroushi ve Mahmud Ali S Elkhatroushi ortaklığında kuruldu.Ig Enerji Yatırım Limited Şirketi Beykoz'da 2 milyon TL sermaye bedeli ile Hassan Ali S. Elkhatroushi ve Mahmud Ali S Elkhatroushi ortaklığında kuruldu.

Ig Enerji Yatırım Limited Şirketi konusu:
Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. Şirketimizin başlıca kuruluş amacı Enerji ve Taahhüt işleri alanlarında faaliyet göstermektir. Bu kapsamda; 1-Yurt içi ve yurt dışında her türlü yeraltı ve yerüstü elektrik taahhüt işleri yapmak, projelendirmek, her türlü elektrik, taahhüt, proje işleri iştigal konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek, tesislerini ve tesisatlarını çektirmek, santral trafo transfarmatör, transmisyon cihazları, televizyon sinyali yayın kodlama her türlü kod çözücü cihazları, alet, teçhizat, makine, malzeme yardımcı malzeme aksesuar teferruat ve aksamlarının fason olarak imal ettirilmesi, ithali ihracı toptan ve perakende dahili ticareti konusu ile ilgili ihaleler açmak, açılmış olan ihalelere iştirak etmek, elektrik sektöründeki her türlü projenin bakım ve işletme hizmetlerini vermek, toplu konut kooperatiflerinin elektrik projelerini yapmak, yaptırmak, bu konuda gerekli taahhütlerde bulunmak. Konusu ile ilgili her türlü plan proje tanzimi, mekanik, statik ve kesin hesap ve bu konularda müşavirlik hizmetlerini yapmak ve başkalarına yaptırmak, her türlü elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak, elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek, 2- Her türlü hazır giyim, tekstil ve konfeksiyon ürünleri, pamuklu, yünlü ipek suni ve sentetik elyaftan mamül iplikler ve ipliklerden imal edilen kumaşlar, iç ve dış tekstil ürünleri dokuma ve baskı etiket ile tekstil konfeksiyon sanayinde kullanılan tüm aksesuar çeşitlerinin alımı satımı ihracı ithali toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak, kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentecilik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak, Her türlü pamuk, yün, ipek, keten, kıl ve suni elyafların ve bunların karışımından ve diğer maddelerden türk el makine halıları, seccadeler, kilimler ve her türlü hediyelik eşya, cam, kristal ve porselen ürünleri alımı satımı ihracı ithali ticareti ve pazarlamasını yapmak, 3- Yurt içerisinde ve yurt dışında tüm turizm hizmet ve faaliyetlerini yapabilmek, konusu ile ilgili halkla ilişkiler konu ve konularında faaliyetler gösterebilmek. Bu amaçlar çerçevesinde tur, konaklama, irtibat, konferanslar düzenlemek ve diğer hizmetlerini yerine getirmek, seyahat düzenlemek. seyahat acentelikleri kurmak, acenteliklerin şube , temsilcilikleri ve ajanlıklarını açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalar ile anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek ve almak, ortaklıklar kurmak, seyahat acentelikleri irtibat büroları kurmak, turizme hizmet amaç ile restoranlar, eğlence yerleri, otel , motel, pansiyon, apart otel ve bunlar gibi konaklama tesisleri açmak, işletmek, turizm işletmecilikleri yapmak, tüm turizm işletmelerini kurmak, açmak. Bu amaçlara uygun olarak proje etüt, fizibilite çalışmaları yapmak, kamu arazisi ve gayri menkul tahsisi yaptırmak, kiralamak, intifa ve irtifak hakkı elde etmek. Turizm sektörünün ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetleri iç ve diş piyasadan tedarik etmek, har türlü tefriş ve dekorasyon işlerini taahhüt ve yerine getirmek, 4- Nükleer enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, petrol doğalgaz, katı, yakıt, hidro enerji, termal enerjisi, rüzgar ve çöplerden faydalanarak başta elektrik enerjisi olmak üzere kullanılabilir enerji elde etmek için istihsalde bulunmak, taşıma ve depolama işleri yapmak, pompaj istasyonları, baraj ve santraller kurmak, bu elde edilen enerjileri iletmek dağıtmak ve son kullanma noktalarında kullanıcının istifadesine sunmak, şalt sahaları, enerji nakil hatları, dağıtım şebekeleri indirici ve yükseltici ve dağıtıcı terminaller kurmak, elektrik enerjisi ile ilgili olarak güç aydınlatma elektronik bilgi işlem telekomünikasyon ve iletişim sistemlerini de dâhil olmak üzere, enerji sistemleri ve bununla ilgili tüm sistemleri proje ve organizasyonlarını inşa tesis etme, montaj ve taahhüt işlerini yapmaktadır. Enerji sistemleri ve bunlarla ilgili sistemlerin içine giren her türlü malzeme, makine, cihaz, yardımcı sistem ile malzemeleri ekipmanları almak, ithal etmek, fason yaptırmak, satmak ithal ve ihraç etmektir. 5- Yurt içinde ve dışında her türlü; elektrik işleri, tesisat ve taahhüdü ve yapımı bu işlerle ilgili her nevi projelerin ve mühendislik hizmetlerini, fizibilite hizmetlerinin gerçekleştirilmesi Konusu ile ilgili her türlü malzemelerin araç ve gereçlerin montajının yapılıp, taşeron firmalara yaptırılması, satın alınması, kiralanması veya kiraya verilmesi, 6- Konusu ile ilgili her türlü elektrik projeleri çizmek, bu projelerin gerçekleşmesi, montajlarının ve tesisatlarının yapımı işi ile iştigal etmek, 7- Konusu ile ilgili her türlü elektrik malzemeleri alımı satımı ithalatı ihracatı ile İştigal etmek, bunlarla ilgili pazarlama teşkilatları kurmak, 8- Konusu ile ilgili elektrik konpanzasyon tesisleri projeleri ve taahhütleri ile iştigal etmek, 9- Her türlü elektrik enerjisi/enerji üretimi yapacak tesis kurmak, üretmek, dağıtmak, İşletmek, kiralamak, üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak, Bu amaçla elektrik piyasasına ilişkin ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.