İhale mevzuatında kriz ayarı yapıldı

İhale mevzuatında kriz ayarı yapıldı

Kamu İhale Kurumu (KİK) ihale uygulama yönetmeliklerinde, küresel krizde yerli firmaları destekleyecek bir değişikliğe gitti

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Yeni düzenlemeye göre kamu ihalelerinde, tekliflerin eşitliği durumunda en avantajlı teklifin belirlenmesinde yerli malı teklif eden yerli firma öne geçebilecek. Kamu İhale Kurumu'nun uygulama yönetmeliklerindeki değişiklikler önceki günkü sayısında yayımlandı. Daha önce 5 Mart 2009'da yürürlüğe giren yönetmelikle bilanço oranları ile iş hacmi tutarlarına ilişkin yeterlilik kriterlerindeki bazı eşikleri yükselten KİK, yönetmelikle 1 Mayıs 2010 tarihine kadar bu kriterler için geçiş süreci tanıdı. Böylece firmalara küresel kriz sürecinde kamu ihalelerine daha kolay katılma ve iş alabilme imkânı tanınacak.

Yerliye destek
Kamu İhale Kurumu, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalede, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine ilişkin kriterleri de yeniden belirlendi. Buna göre, fiyat dışı unsur veya unsurlar, yerli istekli tarafından teklif edilen malın yerli malı olması ile iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı, değerlendirme kriteri olarak öngörülebilecek.
Değerlendirme kriterlerinde öncelik, sırasıyla; fiyat dışı unsur veya unsurlara, yerli isteklilerce teklif edilen malın yerli malı olmasına ve iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına verilecek.

Milliyet

 

pus