Çukurova Balkon

İhalelerde fiyat farkı yeniden düzenleniyor

İhalelerde fiyat farkı yeniden düzenleniyor

Kamu ihalelerinde fiyat farkı esaslarını yeniden düzenleyen tasarı TBMM Genel Kurul gündeminde bu hafta ön sıralarına çekilerek görüşülecek.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Kamu İhale Kanununa göre, ihalesi yapılmış, ancak atıl durumda kalmış kamu yatırımlarının erinin ekonomiye kazandırılmaları hedefleniyor. Tasarıyla; Mevcut sözleşmelerde fiyat farkı verilip verilmeyeceğine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına ve sözleşmenin Türk Lirası veya döviz cinsi üzerinden imzalanıp imzalanmadığına bakılmaksızın fiyat farkı verilebilmesine ilişkin uygun bir düzenleme yapılması amaçlanıyor. Tasarı ile Kamu İhale Kanununa göre, ihalesi yapılmış, kamu yatırımlarının planlama sürelerinin ekonomiye kazandırılmaları hedeflenirken, 31 Mayıs 2008 tarihine kadar ihalesi yapılmış olan yapım işlerinde 1 Ocak 2008 tarihinden sonra yapılmış veya yapılacak olan imalatların, kullanılacak malzemelerin fiyatlarındaki artışları karşılamayı öngörüyor. Düzenlemeyle, Türkiye'deki yatırımların zamanında bitirilmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. 

Hürriyet