İhlas Gayrimenkul fon kullanım raporu 2019!

İhlas Gayrimenkul fon kullanım raporu 2019!İhlas Gayrimenkul çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 196 milyon TL artırılarak 336 milyon TL ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, SPK'nın VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, hazırlanan raporu yayımladı...


İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor hakkında açıklama yaptı.

İhlas Gayrimenkul'ün 500 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 140 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 196 milyon TL (% 140 oranında) artırılarak 336 milyon TL ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor yayımlandı.

İhlas Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 140.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 196.000.000 TL (% 140 oranında) artırılarak 336.000.000 TL ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte  sunulmaktadır.

Dosya için tıklayın