İhlas Gayrimenkul komite üyelerini seçti!

İhlas Gayrimenkul komite üyelerini seçti! İhlas Gayrimenkul komite üyelerini seçti!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş., bağımsız yönetim kuruluna seçilen üyelerin komite görev dağılımı hakkında açıklama yaptı...İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) komitelerin görev dağılımı hakkında açıklama yaptı.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme'nin KAP açıklaması:
Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (29.05.2018) yapılan toplantısında; 

Şirketin, 29 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin komite görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine, 
  
1-) Denetim Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hüsnü Kurtiş ve Ali Murat Memioğlu tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na Hüsnü Kurtiş'in, Denetim Komitesi Üyeliğine ise Ali Murat Memioğlu'nun seçilmesine,
  
2-) Kurumsal Yönetim Komitesinin; Yönetim Kurulu Üyesi Salman Çiftçi ve Ali Murat Memioğlu ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Hidayet Alev Volkan tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Salman Çiftçi'nin, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Ali Murat Memioğlu ve Hidayet Alev Volkan'ın seçilmesine, 

3-) Riskin Erken Saptanması Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Murat Memioğlu ve Salman Çiftçi tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Ali Murat Memioğlu'nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine ise Salman Çiftçi'nin seçilmesine, 

4-) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına,

Karar verilmiştir.