İhtar gönderildiğinde kiracı tahliye tehdidinden kurtulmak için kiraları öder!

İhtar gönderildiğinde kiracı tahliye tehdidinden kurtulmak için kiraları öder!Posta gazetesi yazarı Tamer Heper, "Kiracı neredeyse dükkanı sahiplenmiş durumda, kira bile ödemiyor" diyen okurunu cevaplıyor


 

Tamer Heper'in yazısı şöyle;   Sonuç alırsınız   "Bizim dededen kalma bir dükkanımız var, içinde de kiracı var. Ancak kiracı neredeyse dükkanı sahiplenmiş durumda, kira bile ödemiyor. Dükkanın asıl maliki olan büyükanne yurtdışında, zaman zaman buraya geliyor. Bu kiracı ile ne yapılır Tahliyesi sağlanır mı C.Ç.   Elbette sağlanır. Kirasını ödemeyen bir kiracı için uzun zaman beklemeye de gerek yoktur. Bakın ne yapacaksınız Dükkanın maliki sadece büyükanne ise kendisinden bir vekaletname alacaksınız.   Bu vekaletname doğrudan doğruya bir avukata alınabileceği gibi, bir başkasını vekil etme yetkisi içermek kaydı ile size de verilebilir. Şayet size verilmiş bir vekaletname var ise siz bu yetkiye dayanarak bir avukata vekaletname verirsiniz. Meslektaşım da kiracıya bir ihtarname göndererek ödenmeyen kira bedellerinin ödenmesi için kiracıya usulüne uygun olarak otuz gün süre verir. Otuz günün sonunda kira bedelleri ödenmezse hemen ertesi gün tahliye davası açar. Bu dava en seri şekilde sonuçlanan bir davadır ve temerrüt nedeni ile tahliyedir. Bu yolu denemek için aylarca kiraların ödenmemesini beklemeye gerek yoktur. Bir ay bile ödenmezse bu yolla kiracı aleyhine tahliye davası açılabilir. Dolayısı ile bu yolu deneyeceksiniz. Şayet işi havale edeceğiniz meslektaşım uygun görürse ihtarnameyi noterden yollamak yerine icra dairesinde takip yapar, bu yolla hem tahliyeyi sağlar hem de alacağınızı takip eder.   Dolayısı ile aylarca beklemiş olmanızın ne kadar yanlış olduğunu gömüş olursunuz. Siz kiranızı takip etmezseniz elbette sahip çıkmaya çalışanlar olur. Dert etmeyin bu yolla sonuca ulaşırsınız. Çoğunlukla otuz günlük ihtar gönderildiğinde kiracı tahliye tehdidinden kurtulmak için kiraları öder. Bu yol da elbet sizin için bir çözümdür, zaten gayeniz mutlaka tahliyeyi sağlamak değil, kiraları tahsil etmektir. Sonuç alırsınız."   Tamer Heper / POSTA