İkinci konut kullanım oranının en yüksek olduğu il İstanbul!

İkinci konut kullanım oranının en yüksek olduğu il İstanbul!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ''Türkiye'de Aile Yapısı Araştırmaları İleri İstatistik Analizi Araştırması- 2013'' hazırladı. İkinci konut kullanım oranının en yüksek olduğu il İstanbul oldu.


İkinci konut kullanım oranının en yüksek olduğu il İstanbul oldu. Bakanlıkça hazırlanan son çalışmayla ise bu iki araştırma karşılaştırıldı.


Bu çalışma raporuna göre, Türkiye'de hanede yaşayan kişilerin sayısı ortalama 3,6 kişi olarak belirlendi. Hanehalkı büyüklüğünün en fazla olduğu bölgeler Güneydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu olarak tespit edildi. 


Ülke genelinde hanelerin yüzde 70'inin çekirdek ailelerden, yüzde 18'inin dağılmış ailelerden, yüzde 12'sinin ise geniş ailelerden oluştuğu belirlenirken, Türkiye'de hanelerin yarıya yakınının apartman dairesinde oturduğu ortaya çıktı.


Rapora göre, Türkiye'deki hanelerin yüzde 26'sı kiracı, yüzde 61'inde ise oturulan konut aile fertlerinden birine ait. İkinci konut kullanım oranının en yüksek olduğu il İstanbul iken, yazlık, köy evi, yayla evi gibi konutlarda yaşayanların oranı yüzde 20.


Türkiye genelindeki en yaygın konut büyüklüğü, yüzde 43 ile 2+1 tipi konutlar. Çocuğu olan ailelerin yarısından fazlası çocuklara özel oda vermiyor. Konutlarda en yaygın kullanılan zemin, beton iken, bazı illerde konut zemini tercihlerinde farklılaşmalar görülüyor.


Türkiye'de hanelerin yarısı odun/kömür sobası ile ısınıyor. Bu oran, kırda yüzde 83'e kadar çıkıyor. Kentteki hanelerde ise doğalgazlı kombi/kat kaloriferi yüzde 31 oranında en yaygın ısınma yöntemi olarak kullanılıyor.


AA