İlker Seyahat Turizm Danışmanlık Çiçekçilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İlker Seyahat Turizm Danışmanlık Çiçekçilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! İlker Seyahat Turizm Danışmanlık Çiçekçilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İlker Seyahat Turizm Danışmanlık Çiçekçilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Üsküdar'da 50 bin TL sermaye bedeli ile İlker Yılmaz tarafından kuruldu.İlker Seyahat Turizm Danışmanlık Çiçekçilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Üsküdar'da 50 bin TL sermaye bedeli ile İlker Yılmaz tarafından kuruldu.

İlker Seyahat Turizm Danışmanlık Çiçekçilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
TURİZM a. Yurtiçi ve yurtdışı turizm faaliyetlerinde bulunmak Acente, mümessillik, gerek kendi acentelerinin gerekse diğer şirketlerin temsilciliklerini açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalar ile anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek ve almak, ortaklıklar kurmak, seyahat acentelikleri, irtibat büroları kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni izinleri ve belgeleri alarak her türlü seyahat acenteliği faaliyetlerinde bulunmak. Bu maksatla yurtiçinden ve yurtdışından yat kiralamak, satın almak, satmak, kiraya vermek, turistik amaçla bilumum otobüs, otomobil, minibüs, karavan, cip satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek. b. Yurt içinde ve yurt dışında tüm turizm hizmet ve faaliyetlerini yapabilmek, konusu ile ilgili olarak halkla ilişkiler, reklamcılık, basılı yayın, görsel yayın, televizyon yayıncılığı, radyo yayıncılığı, reklamcılık ve açık hava reklamcılığı konu ve konularında faaliyetler gösterebilmek. Bu amaçlar çerçevesinde gerekli tüm organizasyonları yapmak, paket tur, sadece konaklama hizmeti, her tülü ulaşım hizmetlerini sağlayarak konferanslar düzenlemek ve benzeri her türlü hizmetleri yerine getirmek, c. Şirket, turizme hizmet amacı güden kafeteryalar, restoranlar, eğlence yerleri, otel, motel, pansiyon, tatil köyleri, kamping, apart otel ve bunlar gibi konaklama tesisleri açmak, işletmek, turizm işletmecilikleri yapmak, her türlü turizm işletmelerini kurmak ve bunlar için gerekli her türlü altyapıyı sağlamak. Bu amaçlara uygun olarak proje, etüt, zibilite çalışmaları yapmak, kamu arazisi ve gayrimenkul tahsisi yaptırmak, kiralamak, intifa ve irtifak hakki elde etmek. Turizm sektörünün ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetleri iç ve dış piyasadan tedarik etmek, danışmanlık organizasyon hizmetlerinde bulunmak, rezervasyon ve satış sistemleri yapmak ve işletmek, her türlü inşaat, taahhüt ve dekorasyon işleri, şehircilik ve imar planları hazırlamak ve yerine getirmek, d. Yurtiçi ve yurtdışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurtiçinde ve yurtdışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. Yurtiçi ve yurtdışı ulaştırma araçları (hava, kara, deniz ve demiryolu) biletlerini her türlü satış ortamında (online, telefon ve bayiler aracılığı ile) satmak ve sattırmak, bu araçlarda isim ve yer rezervasyonu yapmak. e. Turizm ve seyahat acentelikleri açmak suretiyle temsilcilikler almak, büyükelçilikler ve konsolosluklar nezdinde vize işlemleri yapmak, yerli ve yabancı havayolu şirketleri ile turizm faaliyetlerinde bulunmak, seyahat acenteleri ve şahıslara aracılık yapmak. Gerek Yurt içinde gerekse yurt dışında turizm amaçlı kara, deniz, hava taşıtları ve oto kiralama ile yat işletmecilikleri çalıştırmak, bu araçlara gıda maddeleri, su, yakıt ve donanım ihtiyaç maddelerini ve servis hizmetlerini karşılamak. Bu hizmetleri ifa etmek için gerekli servisleri kurmak ve gerekli personeli istihdam etmek, ortaklıklar kurmak veya kurulu ortaklıklara iştirak etmek, f. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. Öğrenci, personel ve yolcu taşımak, işletmeciliği yapmak. Şehir içi ve şehirlerarası eşya, paket ve kargo taşımacılığı yapmak ve bu faaliyetleri yapan şirketlerin temsilcilik, acentelik ve komisyonculuğunu yapmak. Yurt içi ve yurt dışında resmi ve özel sektör ihalelere iştirak etmek ve taahhütlerde bulunmak. g. Marketler, şarküteriler, mağazalar açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, h. Turistik amaçlı satış reyonları, satış birimleri oluşturmak, hediyelik eşya ile el ve ev sanatları ürünlerini, seramik, porselen, kumaş, deri ve deriden mamul ürünlerin sergilenmesi alımı, satımı, yurt içi ve yurt dışındaki fuar ve organizasyonlara katılarak, tanıtım ve pazarlamasını yapmak, i. Kunusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında resmi ve özel sektör ihalelere iştirak etmek ve taahhütlerde bulunmak. Yerli ve yabancı kuruluşlarla ortaklıklar kurmak. j. Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu ve şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin kefalet ve diğer teminatları vermek, teminatları almak, ipotek, tesis ve fekh edilmesi, ticari işletme rehini akdedilmesi. İç ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akdetmek ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzer kredileri temin etmek. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için ; 1. Şirket konusu ile ilgili her türlü kitap, dergi, broşür yayınlayabilir, yayınlatabilir. 2. Şirket turizm sektörüne ile ilgili radyo ve televizyon yayıncılığı yapabilir, mevcut yayınlara ortak olarak katılabilir, yurtdışındaki yayınların temsilciliğini alabilir. 3. Her türlü marka, patent, ihtira ve beratlarının lisans ve imtiyazlarını, ustalık, know-how, model , resim, bröve, ticaret ünvanlarının, teknik yardım ve fikri haklarının, mümessillik hizmetlerinin ve diğer sınai mülkiyet haklarının iktisap edilmesi devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. 4. Şirketin amacına ulaşabilmesi için her türlü mali, ticari ve sınai, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Altunizade Mh.Ord.Prof.F. Kerim Gökay Cd.Cagrı Apt.No:40 Üsküdar