İller Bankası 3 ilde 4 gayrimenkulü satışa çıkardı!

İller Bankası 3 ilde 4 gayrimenkulü satışa çıkardı!


İller Bankası A.Ş Çevre ve Şehirclik Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan İLBANK;  İstanbul İli Tuzla İlçesi, Elazığı İli Merkez İlçesi ve Trabzon İli Beşikdüzü İlçesi'ndeki 4 gayrimenkulü satışa çıkarıyor.


İller Bankası A.Ş Çevre ve Şehirclik Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan İLBANK; 3 ilde bulunan 4 gayrimenkulünü satışa sunmaya hazırlanıyor. Satışa konu olan gayrimenkuller İstanbul İli Tuzla İlçesi, Elazığı İli Merkez İlçesi ve Trabzon İli Beşikdüzü İlçesi'nde yer alıyor. 

İLBANK'ın satışa sunduğu gayrimenkullerin toplam bedeli 162 milyon 370 bin TL olarak belirlendi. Tuzla'daki ticaret+konut vasıflı gayrimenkul 30 milyon 100 bin TL bedel ile, yine Tuzla'daki ticaret+turizm+konut vasıflı gayrimenkul 92 milyon 340 bin TL bedel ile, Elazığ'daki ticaret+konut vasıflı gayrimenkul 27 milyon 245 bin TL bedel ile ve Trabzon'daki turizm vasıflı gayrimenkul 12 milyon 685 bin TL bedel ile satışa çıkarılıyor. 

Tuzla'daki ticaret+turizm+konut vasıflı gayrimenkulün ihalesi 16 Nisan 2018 tarihinde saat 10:00'da, yine Tuzla'daki ticaret+konut vasıflı gayrimenkulün ihalesi 17 Nisan 2018 tarihinde saat 10:00'da,  Elazığ'daki ticaret+konut vasıflı gayrimenkulün ihalesi 24 Nisan 2018   tarihinde saat 10:00'da,  Trabzon'daki turizm vasıflı gayrimenkulün ihalesi ise 20 Nisan 2018 tarihinde saat 10:00'da yapılacak. 

İHALE İLANI:
1. "İller Bankası A.Ş. Mülkiyetindeki  Ankara  ili Çankaya İlçesindeki Taşınmazların Satışı İşi" ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4736 sayılı Kamu ihale Kanunu'na tabi olmayıp İller Bankası Anonim Şirketi Satış, Kiraya Verme, Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği'ne uygun olarak ve bu yönetmelikte yer alan açık artırma satış yöntemi ile yapılacaktır.
2. Açık artırma ihalesinde taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacaktır. Vadeli satışta toplam satış bedelinin %25’i peşin kalanı 12 ay taksitle ve her taksit sözleşme tarihi ile taksit tarihi arasındaki Yİ-ÜFE ile güncellenerek ödenecektir, ihale oturumunda muhammen bedelin altında verilecek teklifler dikkate alınmayacaktır. Taşınmaz en yüksek bedeli teklif eden istekliye ihale edilecektir. En yüksek teklif sahibi, taşınmaz için kullandığı bayrağı salonda bulunan İLBANK yetkililerine teslim edecek ve teklif ettiği bedeli de yazarak “Teklif Tutanağını imzalayacaktır. Taşınmaz için en yüksek teklifi veren isteklinin şartname hükümleri doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, İLBANK  söz konusu taşınmazı en yüksek 2. teklif sahibine ihale edebilecektir.
3-) Geçici teminat mektuplarının açık artırma ihalesi öncesi ihale komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir.
4-)  İhale öncesi işve işlemlerin tamamlanması ve ihalenin saatinde gerçekleştirilebilmesi için isteklilerin ihale saatinden 1 saat önce ihalenin yapılacağı adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.
5-) İLBANK ihaleyi yapıp yapmamakta ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Taşınmazın imar durumuna ilişkin mevcut ve olası yargısal süreçlerden İLBANK sorumlu değildir.
6-) İhale uluslararası bir ihale olmayıp yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır.

 

Öznur YASLI/Emlakkulisi.com