İmaj Yalıtım Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İmaj Yalıtım Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İmaj Yalıtım Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Necip Çakır, Ali Suna, Sultan Suna ortaklığıyla 100 bin TL sermaye ile 24 Ağustos'ta Esenyurt, Büyük Hayrettin Paşa Mahallesi'nde kuruldu.


İmaj Yalıtım Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Necip Çakır, Ali Suna, Sultan Suna ortaklığıyla 100 bin TL sermaye ile 24 Ağustos'ta Esenyurt, Büyük Hayrettin Paşa Mahallesi'nde kuruldu. 


İmaj Yalıtım Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.  6- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8- Her türlü mimarlık hizmetleri  vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9- Her türlü mühendislik  hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10- Dekorasyonla ilgili boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı,, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 11- İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 12- Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. 13- Yurt içi ve yurt dışında her türlü hafriyat işlerini yapmak ve yaptırmak.  14- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 15- Her türlü emlak,her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar,marketler,depolar,soğuk   hava depoları,villa tatil köyleri,devre mülk,apart otel,mote l,kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken,ev,apartman,işyeri ,arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak,kiralamak,kiraya vermek;bahçe,tarla,ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak,intifa,sükna,kat mülkiyeti,kat irtifakı,şufa  hakları ve vefa hakları,gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 16- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak.  17- Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. 18- Her türlü ulaşım tesisleri,kara ve demiryolları v.b altyapı inşaatları,tersaneler, havaalanları ile bunlara bağlı yardımcı üniteler inşaa etmek, inşaasını taahhüt etmek, yapmak ve yaptırmak bu işlerle ilgili her türlü projenin mühendislik hizmetlerini ve müşavirlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi.  19- Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara temel, subasman, havuz, ıslak hacim, su depoları ve çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. 20- Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 21- Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak.  22- Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir.  23- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 24- Her türlü sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatı. 


İmaj Yalıtım Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Esenyurt, Büyük Hayrettin Paşa Mahallesi, Şehitler Caddesi, Bey Palas Sitesi, A Blok 6-1/72