İmalat sanayiine ucuz mal tehdidi

İmalat sanayiine ucuz mal tehdidiTürk imalat sanayii, düşük kaliteli ve ucuz ithal mallar sebebiyle büyük zarar görüyor.


Uluslararası danışmanlık şirketi Deloitte'nin hazırladığı bir rapora göre Türk imalat sanayii, düşük kaliteli ve ucuz ithal mallar sebebiyle büyük zarar görüyor.  
 
Gelişmekte Olan Pazarlarda İnovasyon 2008 adlı raporda yerli sanayinin düşük kaliteli ithal ürünler karşısında korunması gerektiği belirtiliyor. Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerden 650 şirket yöneticisinin görüşlerine dayanarak hazırlanan çalışmada özellikle Çin, Meksika, Hindistan ve Bangladeş menşeli ürünlerin güvenlik, kalite ve çevreci standart sorunlarına vurgu yapılarak, bu sıkıntıların mevcut standartların yükseltilmesi ve tedarik zincirinin şeffaflaştırılması ihtiyacını doğurduğu belirtiliyor. Raporu Türk imalat sanayii açısından değerlendiren Deloitte Türkiye Üretim Endüstri Lideri Gaye Şentürk, "Dünyada gelişmekte olan pazarlara artan bir yönelme mevcut. Küresel üreticiler bu pazarlardan yalnızca ithalat yapmakla kalmıyor, üretim ve Ar-Ge tesislerini de maliyetlerin daha düşük olduğu bu ülkelere taşıyor. Türkiye'nin gelişmekte olan pazarlardan yaptığı ithalat rakamları da sürekli artıyor; örneğin 2007 yılında Çin'den 10 milyar dolar düzeyinde ithalat gerçekleştirildi. Öte yandan, bu pazarlardan alınan ürünlerin kalitesine yönelik kuşkular da artmış durumda. Bu konu ülkemizde de sıkça gündeme getirildi." dedi. Şentürk, "Bu pazarlardan yapılan ürün alımlarında kalite, güvenlik ve çevre standartları konusunda imalatçılarımız özellikle hassas olmalı. Doğru tedarikçiyi seçtikleri ve ürün standartlarını denetledikleri takdirde hem risklerden korunabilir hem de rekabet avantajı oluşturabilirler." diye konuştu. Deloitte'nin söz konusu raporu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden yaklaşık 650 işadamının görüşlerine dayanılarak hazırlandı. Gelişmiş ülkelerdeki şirket yöneticilerinin yüzde 60'ı, düşük kaliteli ürünler nedeniyle yaşanan olaylardan sonra standartların sıkılaştırılması gerektiğini ifade ediyor.

Zaman