25 / 05 / 2022

İmar Affı ve İlgili Mevzuat kitabının 2. baskısı yayınlandı!

İmar Affı ve İlgili Mevzuat kitabının 2. baskısı yayınlandı!

İmar Affı ve İlgili Mevzuat kitabının güncellenmiş 2. baskısı çıktı. Kitapta, imar barışına ilişkin açıklamalı, gerekçeli ve soru-cevaplı bilgiler yer alıyor...
İmar Affı ve İlgili Mevzuat kitabının 2. baskısı yayınlandı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı E. Başmüfettişi Muhittin Abacıoğlu ve Avukat Ali Abacıoğlu tarafından hazırlanan kitapta, imar barışı ile ilgili olarak toplumun bilgilendirilmesi, onlara yol gösterilmesi ve hukuki hakları hatırlatılarak bu haklarına sahip çıkmalarının sağlanması amaçlandı.

İmar Affı ve İlgili Mevzuat 2. basım, 1. kitabın güncellenmiş hali. Mevzuatta yapılan değişikliklerin kaleme alındığı bu kitapta Bakanlığa sorular soru ve cevaplar, yapılan tüm değişiklikler yer alıyor. 

İmar Affı ve İlgili Mevzuat kitabının 2. baskısı yayınlandı!

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı E. Başmüfettişi Muhittin Abacıoğlu, "Eski tebliğde iskele, liman, istinat duvarı ve bu gibi bina olmayan yaplar için yeterli kadar açıklık yoktu . Yayımlanan yeni tebliğ bu konulara açıklık getirdi. Böylece bu alandaki sıkıntı giderilmiş oldu." dedi.

Abacıoğlu, otel avm hastnae ve bu gibi kompleks yapılar için eski ücretlendirme sisteminden farklı bir hüküm getirildiğini belirtti. Abacıoğlu, ayrıca tapudaki işlemler için daha açıklayıcı hükümlerin getirildiğini de söyledi. 

İmar Affı ve İlgili Mevzuat kitabının 2. baskısı yayınlandı!

İmar Affı ve İlgili Mevzuat 2. baskı


"İmar Barışı" olarak nitelendirilen yasayla ruhsatsız, ruhsat veya eklerine aykırı olarak yapılan, mülkiyet ve tapu sorunu olan imara aykırı yüm yapılar için istisna tutulanlar hariç "imar affı" getirilmiştir.

İmara aykırı yapıların aftan yararlanmalarında, beyan esas alınır. Başvurular üzerine imara aykırı yapılar için "Yapı Kayıt Belgesi" verilir. Bu belge ile elektrik, su ve doğalgaz gibi yaşamsal haklar sağlanır. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılar için verilen yıkım kararları ile tahsil edilmemiş idari para cezaları iptal edilir. Ayrıca, belgeyle yapılarda cins değişikliği ve mülkiyet tesisi kurulabilir. Ancak, aftan yararlanan imara aykırı yapıların yeniden yapılması durumunda mevcut imar planı hükümleri geçerlidir.

Kitabın 2. baskısında, imar affına (barışı) ilişkin hususlara açıklamalı, yorumlu ve gerekçeli olarak ayrıntılı bir şekilde yer verilmiş olup, ayrıca Bakanlıkça yayımlanan örnek uygulamalar ile sorulara verilen yanıtlar da yer almıştır. Amaç; ülkemizde geniş bir kesimi ilgilendiren imar barışı ile ilgili olarak toplumumuzu bilgilendirmek, onlara yol göstermek ve hukuki haklarını hatırlatarak bu haklarına sahip çıkmalarını sağlamaktır.

 

Muhittin Abacıoğlu kimdir?

Ali Abacıoğlu kimdir?

İmar Affı ve İlgili Mevzuat kitabı yayınlandı!