İmar barışı uygulamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin araştırma önergesi verildi!

İmar barışı uygulamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin araştırma önergesi verildi!



İmar barışı uygulamasından kaynaklanan sorunların araştırılarak bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge verildi. 


İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ve 20 Milletvekili tarafından imar barışı uygulamasından kaynaklanan sorunların araştırılarak bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılması için önerge hazırlandı.

İmar barışı uygulamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin araştırma önergesi verildi!

İmar barışı uygulamasından kaynaklanan sorunların araştırılarak bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge şu şekilde: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması amacı ile "İmar Barışı" adı altında 18 Mayıs 2018 tarihinde 7143 sayılı yasa ile 3194 sayılı İmar Kanunu'na geçici 16. madde eklenmiş ve ilgili yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar da bu madde ile düzenlenmiştir. 

Yasanın görüşüldüğü tarihten günümüze kadar geçen süreç boyunca CHP grubu olarak birçok kez yapı kayıt belgesinin verilmesi/verilmemesi gereken durumlar ve kişinin beyanının esas alınması ile ilgili itirazlarımıza, uyarılarımıza rağmen Yapı Kayıt Belgelerinin verilme sürecinde yetkili kişi ve kurumlar tarafından gerekli uygulamalar, önlemler, kontrol ve denetimler yapılmamış, yurttaşlara uygulamayla ilgili yanıltıcı ve eksik bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Vatandaşlarımız da kendilerine verilen haklar ve söylemler doğrultusunda işlemlerine devam etmişlerdir. İmar Barışandan gelecek parayı sadece bütçe açığının kapanması için kullanmayı hedefleyen iktidar bu uygulamayı sadece bir gelir kalemi olarak görmüş, çevre bilincini, kent planlamasını, toplum sağlığını bir kenara bırakmış, vatandaşlarımızı uyarmamış ve vatandaşların mağdur olmasına bilerek ve isteyerek göz yummuştur. 

Aradan geçen 3 yıl sonunda ülkemizin her bölgesinden bu konuyla ilgili yoğun şikâyetler ve sorunların çözülmesine yönelik talepler gelmektedir. Bu bakımdan vatandaşlarımızın mağduriyetlerin giderilmesi ve taleplerinin karşılanması için; gerekli araştırma ve çalışmaların yapılması, çözüm önerilerinin sunulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 

GEREKÇE 

Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların ayıt altına alınması" için İmar Barışı adı altında 3194 sayılı İmar Kanunu'na 7143 sayılı yasa ile Geçici 16. Madde eklenmiş ve 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete7 de yayımlanmıştır. İlgili yapılar için düzenlenecek Yapı Kayıt Belgelerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar da bu maddede belirtilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanunu'na eklenen Geçici 16. Madde'nin uygulamalarında ve yorumlanmasında ilgili bakanlık ve iktidar milletvekilleri vatandaşlarımızı yanıltıcı beyanlarda bulunmuşlardır. Yasanın yürürlüğe girdiği ve Yapı Kayıt Belgesi başvurularının başladığı dönemde; bakanlık yetkilileri ve iktidar milletvekilleri uyarılarımıza ve itirazlarımıza rağmen yayla ve meralarda bulunan yapılarının imar barışı kapsamında olduğunu belirtmiş, yayla evlerinin yıkımı, yayla evlerine elektrik bağlatamama gibi problemlerin ve cezai işlem uygulamalarının İmar Barışı kapsamına alındığını defalarca beyan etmişlerdir. Bu beyanlara istinaden vatandaşlarımız ilgili kurumlara başvuruda bulunarak, "İmar Barışı" bedellerini ödemiş ve kaçak yapılar için Yapı Kayıt Belgelerini almışlardır. 

"İmar Barışı" başvuruları devam ederken Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından valilikler kanalıyla Mera Kanunu'nun 4. maddesi (Meralar amacı dışında kullanılamaz ve inşaat yasağı bulunan sahalardır.) hatırlatılarak kanun kapsamında kalan alanlara 'Yapı Kayıt Belgesi'nin verilmemesi istenmiş ve yapılarla ilgili yıkım kararları çıkarılmıştır. 

Ancak öncesinde vatandaşlarımız yetkili kişi ve kurumların beyanlarına göre başvurularda bulunmuş, ödemelerini yaparak Yapı Kayıt Belgelerini almışlardır. Bugün ise yaptıkları ödemeler geri iade edilmemekte, yanlış bilgilendirme neticesinde yapıları yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Aradan geçen 3 yıl sonunda ülkemizin her bölgesinden bu konuyla ilgili yoğun şikâyetler ve sorunların çözülmesine yönelik talepler gelmektedir. Yeni bir düzenleme ile vatandaşlarımızın zararları karşılanmalı ve mağduriyetleri giderilmelidir. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerin giderilmesi ve taleplerinin karşılanması için gerekli araştırma ve çalışmaların yapılması, çözüm önerilerinin sunulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.