İmar Bürosu 1933 yılında kurulmuş!

İmar Bürosu 1933 yılında kurulmuş!

12 Ağustos 1933 tarihli Akşam Gazetesi'nde yer alan haberde Fransız şehir planlama uzmanı çalışmalarını bitirmiş ve raporunu gönderecekmiş. 1933 tarihinde belediyede İmar Bürosu çalışmalara başlayacakmış.Şehrin planı

İmar bürosu yakında işe başlıyor


Bir müddetten beri şehrimizde tetkikatta bulunan Fransız şehir mütehassıslarından M. Lambert'de Fransa'ya dönmüştür. Mütehassıs, üç ay içinde şehrin imarına dair projesini hazırlayarak gönderecektir. Şehrimize gelen diğer mütehassıslar da bu zamana kadar raporlarını ikmal ederek İstanbul'a göndereceklerdir.


Şehrin müstakbel planının tanzimi ve ileride tatbiki işiyle uğraşacak olan bir imar bürosu teşkil edileceğini yazmıştık. İmar Bürosu yakında yeni tutulan bir binada açılacak ve çalışmağa başlıyacaktır.


Akşam Gazetesi 12 Ağustos 1933Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com