01 / 10 / 2023

İmar planlarında fay hatları atlanıyor!

İmar planlarında fay hatları atlanıyor!

Milliyet Gazetesi yazarlarından Mustafa Yılmaz bugün köşesinde "Fay hatlarını atlayan planlar" başlıklı yazısına yer verdi. İşte yazının detayları...Geçen hafta  İzmir  başta olmak üzere 11 kentte hissedilen Manisa merkezli depremler konusuna değinmiştim.


Ne yazık ki hiç unutmamamız gereken deprem gerçeğini sarsıntılar geçer geçmez rafa kaldırıyoruz.


Oysa bu hayati konuda vahim gerçekler var.


O gerçeklerden birini de şehir plancısı dikkatli bir okur hatırlattı.Olay şu:


Yüzde 99’u deprem kuşağında yer alan ülkemizde kentlerin planlarını ve yapılarını bu gerçeğe göre yapmak gerekirken tam tersi oldu.


Çevre Bakanlığı’nın Ankara’daki bürokratlarının İzmir ve Manisa için hazırladığı  1/1000 binlik planlarda bu durum açıkça ortaya çıktı.


Söz konusu planlar askıya çıkarıldı, itiraz süreleri geçen yıl sonu doldu ve yürürlüğe girdi.


İzmir’deki yerel yönetimleri dinlemeden, bilimsel meslek odalarının itirazlarını dikkate almadan yapılan planlar; orman, sit ve tarım alanlarının imara açıldığı, çok büyük yeşil alanların ortadan kaldırıldığı bir durum ortaya çıkardı.


Dahası bu planlarda çok daha sakıncalı bir durum vardı.


Bakanlığın İzmir ve Manisa için hazırladığı 1/100 binlik temel planlarda jeolojik ve jeoteknik etütlerin yapılmadığı belirlendi.Meslek odalarının açtığı davanın dilekçesinde bu durum şöyle ifade edildi:


“Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün ‘planlamaya esas jeolojik, jeoteknik ve mikro bölgeleme’ genelgesine göre ‘planlamaya esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporları’ mecburi olarak hazırlanmalıdır.


İlgili genelgede belirtildiği gibi Bölge Planlarından Uygulama İmar Planlarına kadar tüm imar planlarının, ölçekleri gereği belirlenmiş formatlarına göre farklı jeolojik, jeoteknik etüt raporları hazırlanması gerekmektedir.


Plan hükümlerinin ilgili maddelerinde belirtilen alt ölçekli planlar için hazırlanması gereken jeoloji-jeoteknik etüt raporları, esasen hazırlanması gereken İzmir - Manisa Çevre Düzeni Planının jeolojik-jeoteknik raporlarının yerine kullanılamaz.Ayrıca, 1. Derece Deprem Bölgesi olan İzmir ve Manisa’ya ilişkin  hazırlanan Çevre Düzeni planında, genelgede belirtilen ve zorunlu olarak yapılması gereken jeolojik-Jeoteknik etüt raporlarının hazırlanmaması ve dolayısıyla


genelgede belirtilen Yapısal Jeolojinin (Bölgede etkin jeodinamik süreçleri; kıvrımlar, fay ve kırık sistemleri, genel kütle hareketleri belirtir) planlar üzerinde de yer almaması dolayısı ile planda fay hatlarının gösterilmemesine neden olmuştur.


Zira, Çevre Düzeni Planı’nda birçok yerde meskun haricinde belirlenen “Gelişme Alanları, Sanayi Alanları”nın altında fay hattı bulunup bulunmadığı bilinmemekte ve bu şekilde belirlenmiş yerleşmeye açılacak alanlarda telafisi mümkün olmayacak sonuçlara gidilmesine olanak veren  bir durum söz konusudur.”İzmir ve Manisa’da söz konusu planlara dayanarak imar ve yapılaşma izinleri veriliyor.


Ama yerleşim izni verilen yerlerde fay hattı var mı yok mu, o bile bilinmiyor.


Vahim bir durum ama fay hatları üzerinde imar verilme ihtimali çok yüksek.


Milliyet

Geri Dön