İMO: Ankara'da dönüşüm hızlı ve plansız!

İMO: Ankara'da dönüşüm hızlı ve plansız!Ankara'da üç hafta içinde, birbirine 500 metre mesafede, 2 çökme ve göçme olayı yaşandı. Konuyu inceleyen İnşaat Mühendisleri Odası (IMO) Ankara Şubesi, olaylar hakkında rapor yayımladı.


Ankara'da üç hafta içinde, birbirine 500 metre mesafede, 2 çökme ve göçme olayı yaşandı. Konuyu inceleyen İnşaat Mühendisleri Odası (IMO)  Ankara  Şubesi, olaylar hakkında rapor yayımlayarak, yaşananların "kentsel dönüşüm" adı altında hızlı ve plansız bir şekilde hayata geçirilen projelerin bir sonucu olduğuna dikkat çekti. 


IMO raporunda, Ankara'da yaşanan son göçükler, 14 Haziran 2016 günü Çankaya Mercan Caddesi'nde inşaat çalışmaları halen devam eden, bir kesimde istinat yapısının yıkılması sonucunda oluşan, yol 8 metrelik göçük ve 24 Mayıs'ta Mercan Caddesi'ndeki olaya, 500 metre mesafede olan Bağcılar Mahallesi 271. Sokak'taki benzer bir göçme olayı incelendi. Raporda her iki noktadaki imalatın aynı firma tarafından yapılmış olduğuna dikkat çekilirken, Mercan Caddesi'ndeki istinat duvarındaki sorunun, 2015 yılı ekim ayında ortaya çıktığı hatırlatıldı. Mercan Caddesi'ndeki yol hakkında, istinat duvarının yeniden yapılması gerektiği tespiti, daha önce inşaat sahiplerinin defalarda uyarıldığının altı çizildi. Raporda, "Sorunları nedeni ile şubemize bilirkişilik için getirilen pek çok istinat yapısında çok ciddi proje ve imalat hataları bulunmuştur. Bu durum gerek projelendirme ve gerekse imalatın gerekli özen ve dikkat gösterilmeden ve işin bilincinde olmayan ve istinat yapı tasarım ve imalatı konusunda yeterliliği olmayanlarca yapılmaya çalışıldığını göstermektedir" denildi. 


"Kentsel dönüşüm" adı altında hızlı ve plansız bir şekilde hayata geçirilen projelerin, tasarım ve denetim aşamalarında gerekli mühendislik hizmetlerinden yoksun bırakılmasının, Ankara'daki göçüklere benzer sorunlar doğurduğu açıklanan raporda, "Yapılması gereken mühendislik hizmetinin gereksiz görülen bir zaman ve para kavbı mekanizması değil, en temel ihtiyaç ve gereklilik olduğu tüm kesimlerce kabul edilmeli, belediyelerce bu süreçlerde çok daha hassas davranılmalıdır" diye çağrı yapıldı. 
Evrensel