31 / 01 / 2023

İMSAD Başkanı Bilmaç: Önümüzde yeni fırsatlar var!

İMSAD Başkanı Bilmaç: Önümüzde yeni fırsatlar var!

İMSAD, iç siyasetteki gelişmelerin ekonomi ve inşaat sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere “Kamuda yeni yapılanma, ekonomi ve Türk inşaat sektörünün geleceği ” başlıklı bir toplantı düzenlediİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Seçim sürecinin net bir sonuçla tamamlanmasının ardından gelen %11 oranındaki ilk çeyrek büyümesi, Türk ekonomisini dünya çapında gıpta edilecek bir konuma yükseltti ” dedi.

Toplantıda ayrıca İMSAD Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Kerem Alkin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlter Turan da görüşlerini açıkladı.

İstanbul-TOBB Plaza 'da 6 Temmuz çarşamba günü düzenlenen İMSAD 2. Ekonomi Toplantısı 'nda “Kamuda yeni yapılanma, ekonomi ve Türk inşaat sektörünün geleceği ” masaya yatırıldı. İnşaat sektörünün önde gelen isimlerinin bir araya geldiği toplantıda konuşan İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç, Türk ekonomisinin 2011 yılının ilk çeyreğinde %11 'lik büyüme oranıyla tüm dünyanın hayranlığını kazandığını dile getirdi.

“şžüphesiz ki ekonomimizin bu derece büyümesinde biz de inşaat sektörü olarak yarattığımız katma değer, sağladığımız istihdam, gerçekleştirdiğimiz ihracatla büyük pay sahibiyiz ” diyen Bilmaç, sözlerine şöyle devam etti:

“Ekonomimizin büyüme lideri çin 'i de geride bırakarak Avrupa 'daki liderliğini dünya birinciliğine taşıması, İMSAD olarak son dönemde Avrupa 'da gerçekleştirdiğimiz temaslarda sürekli ön plana çıkan bir konu oldu. Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Genel Direktörlük Türkiye Masası şžefi Jean Christoph Filori ile gerçekleştirdiğimiz buluşmada, sektör olarak AB Türkiye İlerleme Raporu 'na katkımız konuşuldu.

Ayrıca 1 Temmuz 'da AB dönem Başkanlığını üstlenen Polonya 'dan İnşaat, Altyapı Bakanları ve Avrupa Parlamentosu üyesiyle Varşova 'da bir araya geldik. Avrupa İnşaat malzemesi sanayisinin önemli bir temsilcisi olarak sektörümüzün önceliklerini dile getirdik. ”

İnşaat sektörü yeni Hükümetten neler bekliyor

Sektör açısından önemli olanın, bu büyümenin sürdürülebilir olup olmadığı ve bugünkü tabirle ekonominin ısınıp ısınmadığı olduğunu vurgulayan İMSAD Başkanı Bilmaç, sözlerine şöyle devam etti: “Seçim öncesinde ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmesinin ancak Türk İnşaat Sektörü gibi rekabetçi ve katma değeri yüksek sektörlerimizin katkısıyla mümkün olabileceğinden yola çıkarak, Başbakanlığa kamuda sektörümüzle ilgili nasıl bir yapılanma ihtiyacı bulunduğu konusunda görüşlerimizi sunmuştuk. Umarız bugün açıklanan yeni Hükümet ve Bakanlıklarımızın yeni makro hedefleri sektörümüzün de önünü açar. ”

Bilmaç, önümüzdeki günlerde İMSAD olarak takip edecekleri en önemli gündem maddeleri arasında yapı güvenliği ile deprem ve binalarda enerji verimliliği konularının bulunduğunu ve bu konuların kamu tarafında güçlü bir koordinasyon gerektirdiğini vurguladı.

İMSAD Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Kerem Alkin de Türk ekonomisinin kaydettiği büyüme başarısına dikkat çektiği konuşmasında, “İnşaat sektörü 2011 yılının 1. çeyreğinde %14,8 oranında büyüme kaydederek, bu dönemde toptan perakende ticaret ve vergi sübvansiyonun ardından en hızlı gelişim gösteren 3. sektör oldu ” dedi.

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlter Turan ise 24 Ocak 1980 kararlarıyla Türk siyasetini yönlendiren değerlerin güvenlik eksenli olmaktan uzaklaşarak iktisadi refah eksenli olmaya başladığı konuşmasında şu noktalara dikkat çekti:

“Bunun iç ve dış politikada önemli etkileri ve yansımaları olmuştur. Dış politikasında Türkiye bir yandan daha önce ilişkileri zayıf olan ya da ilişkileri olmayan ülkelerle yeni ilişkiler geliştirmeye başlamış, diğer yandan eskiden daha çok güvenlik çerçevesinde gördüğü ilişkilere de iktisadi işbirliğine dönük bir boyut eklemiştir. Soğuk Savaşın da sona ermesiyle, Türkiye uluslararası alanda daha özgürce hareket edebilen bölgesel bir güç olmuştur. İktisadi gelişme iç politikada yeni güç odakları yaratmış, seçimle göreve gelen yönetimler güçlenmiş, iktisadi konulara daha duyarlı hale gelmiştir. Buna karşılık, devlet kurumları ve hukuk yapısı, güvenlik endişesine göre şekillenmiştir ve bu anlayışlara göre hareket eden kadrolar tarafından yürütülmektedir. Bu surette ortaya çıkan devlet-siyaset gerilimi tedricen siyaset lehine gelişmekle birlikte, geçiş sorunlu ve sancılı olmaktadır. ”

İMSAD, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Hakkında

Kurulduğu 1984 yılından bu yana faaliyetini sürdüren İMSAD, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, 2006 yılında yeniden yapılandı. Bu yapılanma sonucunda, sektörü hem yurtiçinde hem de yurtdışında temsil eden İMSAD, sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birliğini sağlamak amacıyla sanayici üyeler yanında sektör derneklerini de üyeliğe kabul etti ve Türkiye 'de örneği olmayan şekilde çatı kuruluş olarak örgütlendi.

Sektör lideri sanayici kuruluşlar ve derneklerle birlikte İMSAD 'ın 20.000 üreticiye ulaşan bir iletişim ağı oluştu.

İMSAD 'ın amaç ve hedefleri:
- İnşaat Sektörüne Büyüyen, Karlı ve Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

-  Toplum Bilincini Geliştirmek
-  Etik Kurallara Uygun İş Yapmayı Özendirmek
-  Bütünün çıkarlarını Gözetmek
-  Sektörü Yurtiçi ve Yurtdışında Temsil Etmek

İMSAD, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği:
-  CEPMC, Avrupa İnşaat Malzemesi Üreticileri Konseyi Yönetim Kurulu üyesidir.
-  YAMTEK, Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi üyesidir.
-  YAD, Yapı Araştırma Derneği kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu üyesidir.
-  TOBB İnşaat Yapımcıları Sektör Meclisi üyesidir.
-  çEDBİK, çevre Dostu Binalar Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu üyesidir.
-  TSE, Türk Standartları Enstitüsü Yüksek İstişare Komisyonu Başkan Yardımcısı 'dır.

Aralık 2007 'de Avrupa Komisyonu 'ndan ortakları Bulgaristan, Romanya, İngiltere ve Belçika kuruluşlarına liderlik ederek ilk hibe fon projesini alan ve 2009 yılında tamamlayan İMSAD, ikinci projesi “EUbuild Enerji Verimliliği ” ile ikinci kez hibe fonu almaya hak kazanmıştır. Bu projede de yine İMSAD 'ın liderliğinde 6 Avrupa ülkesi Arnavutluk, Belçika, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya ve Sırbistan kuruluşlarıyla Binalarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı konusunda uluslararası çalışmalar yapılacaktır. Proje 2012 yılının Aralık ayında tamamlanacaktır.

İMSAD 'ın Dernek Üyeleri:
•  AGİD Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği
•  ASMÜD Asfalt Müteahhitleri Derneği
•  ALçIDER, Türkiye Alçı Üreticileri Derneği
•  BACADER Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği
•  BİTÜDER, Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği
•  BSD, Bims Sanayicileri Derneği
•  çATIDER, çatı Sanayici ve İşadamları Derneği
•  DOSİDER, Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği
•  DçÜD, Demir çelik Üreticileri Derneği
•  İSKİD, İklimlendirme, Soğutma, Klima İmalatçıları Derneği
•  İZODER, Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği
•  KÜB, Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği
•  PÜD, Polistren Üreticileri Derneği
•  POMSAD, Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği
•  PÜKAD, Plastik Profil Üreticileri Kalite Birliği Derneği
•  SERKAP, Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Derneği
•  TALSAD, Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği
•  TGÜB, Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği
•  TİMDER, Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği
•  TUCSA, Türk Yapısal çelik Derneği
•  TUKDER, Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği
•  TÜMMER, Türkiye Mermer, Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği
•  TÜYAK, Yangından Korunma Derneği
•  UAB, Ulusal Ahşap Birliği
•  XPS Isı Yalıtım Sanayicileri Derneği
Geri Dön