İMSAD: Seçim sonrası gayrimenkul alım koşullar ağırlaşabilir!

İMSAD: Seçim sonrası gayrimenkul alım koşullar ağırlaşabilir!İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneğinin (İMSAD) yayınladığı Türkiyenin ilk detaylı aylık inşaat sektörü değerlendirme raporunda seçim sonrasında ekonomiyi soğutmak için alınabilecek tedbirlerin inşaat sektörüne olası etkileri ele alındı


2011 yılına başlarken Merkez Bankasından gelen ekonomiyi soğutma adımlarının önemli bir
bölümü inşaat sektörünü zorlayıcı niteliktedir. Buna göre; uzun vadeli düşük faizli kredilerle
satış rakamlarını güçlendirmeyi amaçlayan inşaat sektörünün bu çabaları, Merkez
Bankasının zorunlu karşılık oranları ile krediler üzerinde oluşturduğu baskıdan olumsuz
etkilenmiştir. Buna bağlı olarak gerek konut satışlarında, gerekse yapı ruhsatlarında gerileme
yaşanmıştır. Nitekim; son açıklanan TÜİK verilerinde konut satışlarında bir önceki döneme
göre %6,61 gerileme kaydedilmiştir. Yapı ruhsatları ise; Ocak, Şubat ve Mart aylarında
sırasıyla %7,8, %29,3 ve %37,6 düzeylerinde düşüş göstermiştir.
2011 yılının ilk yarısında özellikle Merkez Bankasının adımları sonrasında gayrimenkul
alımına yönelik koşulların olumsuza döndüğü görülmektedir. Seçim sonrasında tek başına
iktidara gelen AK Partinin ekonomiyi soğutma hamleleri devam edebilecektir. Buna göre;
önümüzdeki dönemde ekonomi yönetiminin ilk olarak faiz dışı araçlarla tüketici talebinin
hızını kesmeye çalıştığı görülebilecektir. Böyle bir ortamda özellikle konut sektöründe
kullanılan kredilerde, %25 özkaynak şartının gerekirse %40a kadar yükseltilmesi doğrudan
sektörü olumsuz etkileyebilecek unsurdur. Bunun yanısıra kredi kartıyla alışverişte
taksitlendirme adedinin 3 ile sınırlandırılması, Merkez Bankasının zorunlu karşılık oranlarını
daha da arttırması, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun bankaların topladıkları TL ve döviz
mevduatına uygulanan mevduat sigorta priminin yükünü arttırması, kredilere uygulanan
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesintisinin ve çeşitli masrafların yükünün
arttırılması gibi seçenekler konuşulmaktadır. Bu seçeneklerin uygulamaya konulması konut
alım koşullarını kötüleştirecektir. Yine AK Parti tarafından en son seçenek olarak görülse de,
faizlerde yükselişe yönelimin de bir noktadan sonra gündeme gelebileceği unutulmamalıdır.
Tüketicinin bu olasılıkları göz önünde bulundurarak gayrimenkul piyasasındaki mevcut
koşulları değerlendirmesi yerinde olacaktır.