İn Yapı İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

İn Yapı İnşaat Limited Şirketi kuruldu! İn Yapı İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

İn Yapı İnşaat Limited Şirketi, Tahsin Koçal, Hamza Koçal ortaklığıyla 30 bin TL sermaye ile 8 Ocak'ta Ümraniye, Altınşehir Mahallesi, Tavukçu Yolu Caddesi, Tepe Sokak'ta kuruldu.İn Yapı İnşaat Limited Şirketi, Tahsin Koçal, Hamza Koçal ortaklığıyla 30 bin TL sermaye ile 8 Ocak'ta  Ümraniye, Altınşehir Mahallesi, Tavukçu Yolu Caddesi, Tepe Sokak'ta kuruldu. 


İn Yapı İnşaat Limited Şirketi iş konusu; a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e-. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. Şirket amacını gerçekleştirebilmek için konusu ile ilgili olmak üzere; a- Konusuna giren tüm dallarda özel ve resmi kuruluşların taahhüt ihalelerine girmek, işlerini almak ve taahhütlerini yerine getirmek, b- Konusuna giren tüm dallarda imalat ve üretim yapabilir, bunun için imalathaneler, fabrikalar, sınai tesisleri kurmak, makine, alet ve yedek aksamının alım satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak, c- Şirket, konusuyla ilgili hizmet ve üretim yeri olarak her türlü gayrimenkulü alabilir, satabilir, arasalar üzerine inşaatlar yapabilir veya yaptırabilir, d- Şirket çalışma konusuna giren her türlü menkul ve gayrimenkul, nakil vasıtası ve bunlara ilişkin hakları alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, başkalarına devir edebilir, bu mallar üzerine ipotek tesis etmek, e- Şirket konusu ile ilgili şubeler ve irtibat büroları açabilir, mümessillik, temsilcilik ve acentelik açabilir, alabilir, üçüncü şahıslara verebilir, f- Şirket, dahili ticaretini, imalatını, ithalatını ve ihracatını yaptığı her türlü hammadde, yardımcı madde ve yarı mamul maddelerin iç ve dış pazarlarda pazarlanabilmesi için gerekli her türlü organizasyonlar kurabilir, kurulmuş organizasyonlara iştirak  edebilir, g- Şirket konusu ile ilgili, yurt içi ve yurt dışında sınai ve ticari teşebbüslere katılmak, şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak, herhangi bir şirketi bünyesine almak, kendisi herhangi bir şirketin bünyesine girmek, h- Meri mevzuat hükümleri dahilinde şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği ve ortaklık yapmak, yerli ve yabancı firmalarla lisans, ihtira beratı, imtiyaz hakkı, marka, patent, know-how, anlaşmaları yapmak, bu hakları almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, i- İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin etmek, bu kredileri kullanmak, bankalardan her türlü kredi almak, karşılığında ipotek ve teminat vermek, aval ve teminat kredileri temin etmek, j- Konusuna giren tüm dallarda transit ticareti yapabilir, ilgili mercilerden izin almak kaydıyla serbest ticaret bölgesi ve serbest liman bölgelerinde faaliyet gösterebilir,  k- Şirket konusuna giren tüm dallarda toptan ve perakende satış mağazaları ve satış teşkilatı kurabilir. 


İn Yapı İnşaat Limited Şirketi adres: Ümraniye, Altınşehir Mahallesi, Tavukçu Yolu Caddesi, Tepe Sokak 2/2