İncek Loft Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!

İncek Loft Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu! İncek Loft Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!

İncek Loft Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi, Atkın Eroğlu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 20 Nisan'da Sarıyer, Maslak Mahallesi, Bilim Sokak 'ta kuruldu.İncek Loft Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi, Atkın Eroğlu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 20 Nisan'da Sarıyer, Maslak Mahallesi'nde kuruldu. 


İncek Loft Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi iş konusu; Şirketin ana faaliyet konusu konutlar, işyerleri, hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, plazalar, marinalar, liman ve hava limanları olmak üzere (konut, işyeri, turizm alanı vs.) her türlü toplu ya da müstakil yapı, gayrimenkul ve tesisin ve bunların eklentilerinin yönetimidir. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için faaliyet alanına giren her türlü işle iştigal edebilir. Bu bağlamda özellikle aşağıda gösterilenler Şirketin ana amaç ve konusunu teşkil eder. a) Başta konut siteleri, hastaneler, oteller, yurtlar, fabrikalar, alışveriş merkezleri, plazalar, marinalar, liman ve hava limanları olmak üzere (konut, işyeri, turizm alanı vs.) her türlü toplu ya da müstakil yapı, gayrimenkul ve tesisin ve bunların eklentilerinin profesyonel olarak işletilmesi ve yönetilmesi, bu kapsamda birlikte ya da ayrı ayrı genel yönetim hizmetleri (Muhasebe, Finans, Bütçe, Raporlama Hizmetleri, Personel ve İdari İşler, Sözleşme Yönetimi, Satın Alma, Stok ve Tedarikçi Yönetimi), b) Başta konut siteleri, hastaneler, oteller, yurtlar, fabrikalar, alışveriş merkezleri, plazalar, marinalar, liman ve hava limanları olmak üzere (konut, işyeri, turizm alanı vs.) her türlü toplu ya da müstakil yapı, gayrimenkul ve tesisin ve bunların eklentilerinde acil durum yönetim hizmetleri, ofis ve resepsiyon hizmetleri ve bunların yaptırılması; c) Başta konut siteleri, hastaneler, oteller, fabrikalar, alışveriş merkezleri, plazalar, marinalar, liman ve hava limanları olmak üzere (konut, işyeri, turizm alanı vs.) her türlü toplu ya da müstakil yapı, gayrimenkul ve tesisin ve bunların eklentilerinde genel ve özel nitelikte her türlü iç, mekan ve dış çevre temizlik hizmetleri, halı, kilim, mobilya, döşeme, düzgün yer yüzeyleri, cam ve duvar temizliği, çamaşırhane yönetimi ve işletimi, oto yıkama, inşaat ve sonrası temizliği, felaket hizmeti adı verilen, yangın, sel, su baskını, deprem veya diğer bir felaketten sonra verilen hizmetler, nakliye, hamaliye, yükleme, boşaltma, ambalajlama, çöp toplama hizmetleri, çöp imha ve arıtma tesisleri kurma ve işletme, d) Her türlü teknik işletim, teknik servis ve bakım, onarım hizmetleri, posta dağıtımı hizmetleri ve bunların yaptırılması; e) Her türlü gayrimenkul ve tesisin bahçe/peyzaj, park, bahçe ve çevre düzenleme hizmetleri yapmak, bitkisel üretim, sera kurma, organik tarım, bahçe ve tarım ürünleri yetiştirilmesi, ithalat ihracatı, tohum üretimi ithalat, ihracatı, park ve bahçe bitkileri alım satımı; f) Her türlü gayrimenkul ve tesiste, açık ve kapalı alanlarda, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünün ve ilaçlamasının yapılması ya da yaptırılması; g) Başta konut siteleri, hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, plazalar, marinalar, liman ve hava limanları olmak üzere (konut, işyeri, turizm alanı vs.) her türlü toplu ya da müstakil yapı, gayrimenkul ve tesisin ve bunların eklentilerinin sosyal donatı alanlarının (kafeterya, havuz, fitness, büfe vs.) ve otoparklarının işletilmesi, şoförlük ya da vale hizmeti verilmesi, h) Her türlü gayrimenkul ve tesisin yönetim danışmanlığı ve proje ve işletme danışmanlığı, işletme projesi hazırlanması, yönetim planı hazırlanması, yönetim/işletim esasları ile yönetim organizasyonu oluşturulması, yönetim ve işletme anlamında Kat Mülkiyeti Kanunu ile birlikte ikincil mevzuat hazırlanması, mevzuat ile getirilen yükümlülüklerin ifa edilmesi, i) Yönetim ve işletim hizmetleri ve bu kapsamda teknik,  güvenlik,  temizlik bahçe/peyzaj,  enerji yönetimi, kiralamaya ilişkin her türlü danışmanlık hizmeti, j) Her türlü emlak, gayrimenkul ve özellikle toplu yapı, plazalar, iş yeri, hastaneler, villa, tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, yurtlar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi vb. gibi gayrimenkulleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, gerektiğinde projelendirmek, gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, her türlü gayrimenkul danışmanlığı, satış, kiralama ve komisyonculuk hizmetleri, gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesisi. k) Her türlü gayrimenkulün enerji yönetimi hizmetleri, l) Her türlü kültürel sosyal, sportif faaliyet ve eğlence, kutlama, gezi vs. düzenleme ve benzeri organizasyon hizmetleri, anaokul, kreş, yuva açılması ve bununla ilgili hizmetlerin verilmesi; m) Şirketin faaliyet gösterdiği alanlarla ilgili eğitimler kişisel gelişim, kurumsal ve mesleki eğitim vermek, bu eğitimlerle ilgili, danışmanlık hizmetleri almak ve vermek, n) Şirketin kendi faaliyetlerini ve kurumsal kimliğini tanıtmak amacıyla her türlü yazılı ve görsel reklam ve tanıtım; kültürel ve sosyal faaliyetleri yapmak, organize etmek veya ettirmek.


İncek Loft Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi adres: Sarıyer, Maslak Mahallesi, Bilim Sokak, Sun Plaza 5 A/14