İnşaat malzemesi fiyatları düştü!

İnşaat malzemesi fiyatları düştü!

İMSAD tarafından yayınlanan raporda inşaat sektöründe maliyet yapısında meydana gelen değişikliğe değinildi


Türkiye’nin ilk detaylı aylık inşaat sektörü değerlendirme raporu olma özelliği taşıyan ve İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından yayınlanan raporda inşaat sektöründe maliyet yapısında meydana gelen değişikliğe değinildi.

Geleceğe hazırlanan müteahhitlik sektörünün proje yatırımlarını sürdürmesi, son kullanıcının ‘istenen alımları’ gerçekleştirmemesine karşın sektörün hareketli kalmasını sağlamıştır. Ancak son kullanıcı talep düzeyinin düşük kalması ve emtia fiyatlarında meydana gelen düşüş yapı malzemelerinin fiyatlarında da gerileme yaşanmasına neden olmuştur. Bununla birlikte aynı dönemde işçilere ötelenmiş zamların yapılması yapı maliyetlerini yukarı çekildi.

Burada daha önceki raporlarımızda da dikkat çektiğimiz noktayı yeniden belirtmek ve genel maliyetlerle, malzeme fiyatları arasında korelasyonun olduğunu vurgulamak gerekmektedir.  Genel inşaat maliyeti ile malzeme fiyatları aynı doğrultuda ilerlemektedir. İnşaat malzemesinin maliyet yapısında emtia fiyatlarının ağırlığı düşünüldüğünde inşaat sektörüne ilişkin maliyet rakamlarının analizinde emtia fiyatlarının önemi göze çarpmaktadır. Özellikle 2010 yılının ikinci çeyreğinde emtia fiyatlarında meydana gelen gerileme bu nedenle malzeme fiyatlarını da aşağı çekmiştir. Bu noktada bir ayrışmaya da dikkat çekmek gerekmektedir. Nitekim bir önceki döneme göre yapı malzemeleri fiyatlarında %0,5’lik düşüş gerçekleşirken, yapı genel maliyetindeki artış %0,36 düzeyinde olmuştur. Burada işçilik maliyetlerinde meydana gelen yükseliş belirleyici olmuştur. Nitekim işçilik maliyetleri 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %3,14’lük yükseliş kaydetmiştir. İşçilik maliyetlerindeki bu artış daha önce değindiğimiz üzere gecikmiş zamların yapılmasıyla oldu.

Gayrimenkul sektörü gerek potansiyel talep, gerek faizlerin düzeyi göz önünde bulundurulduğunda patlama yapmaya hazır görünmektedir. Önümüzdeki dönemde bunun gayrimenkul alımlarına yansıması beklenmelidir. Doğal olarak böyle bir ortamın gayrimenkul fiyatlarında yükselişe neden olabileceği açıktır. Mevcut gayrimenkul stoğu nedeniyle bu talebin inşaat malzemeleri sanayisine yansıması ise gecikmeli olacak.

İMSAD, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Hakkında:
Kurulduğu 1984 yılından bu yana faaliyetini sürdüren İMSAD, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, 2006 yılında yeniden yapılandı. Bu yapılanma sonucunda, sektörü hem yurtiçinde hem de yurtdışında temsil eden İMSAD, sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birliğini sağlamak amacıyla sanayici üyeler yanında sektör derneklerini de üyeliğe kabul etti ve Türkiye’de örneği olmayan şekilde çatı kuruluş olarak örgütlendi.
Sektör lideri sanayici kuruluşlar ve derneklerle birlikte İMSAD’ın 20.000 üreticiye ulaşan bir iletişim ağı oluştu.

İMSAD’ın amaç ve hedefleri:
 İnşaat Sektörüne Büyüyen, Karlı ve Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak
 Toplum Bilincini Geliştirmek
 Etik Kurallara Uygun İş Yapmayı Özendirmek
 Bütünün Çıkarlarını Gözetmek
 Sektörü Yurtiçi ve Yurtdışında Temsil Etmek

İMSAD, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği:
 CEPMC, Avrupa İnşaat Malzemesi Üreticileri Konseyi Yönetim Kurulu üyesidir.
 YAMTEK, Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi üyesidir.
 YAD, Yapı Araştırma Derneği kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu üyesidir.
 TOBB İnşaat Yapımcıları Sektör Meclisi üyesidir.
 ÇEDBİK, Çevre Dostu Binalar Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu üyesidir.
 TSE, Türk Standartları Enstitüsü Yüksek İstişare Komisyonu Başkan Yardımcısı’dır.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Teknik Alt Komitelerinde faal olarak çalışan çok sayıda üyeye sahip olan İMSAD aynı zamanda Avrupa Birliği müzakerelerinden sorumlu Devlet Bakanlığı ile sektörle ilgili 17 adet müzakere başlığında çalışmalarını sürdürmektedir.

Aralık 2007’de Avrupa Komisyonu’ndan ortakları Bulgaristan, Romanya, İngiltere ve Belçika örgütlerine liderlik ederek bir hibe fon projesi alan İMSAD, uluslararası EUbuild Projesinde AB’ye uyum konusunda lider örgüt olarak çalışmalar yapıyor. Proje 2009 yılı Haziran ayında tamamlandı.