İnşaat sektöründe çalışan azaldı!

İnşaat sektöründe çalışan azaldı!İşsizlikte artış devam ediyor. Ağustos 2013 döneminde işsizlik yüzde 9,8'e yükselerek yeniden çift haneli rakamlara yöneldi. İnşaat ve tarımdaki istihdam kaybı ise dikkat çekti...


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2013 dönemiyle (TemmuzAğustos-Eylül 2013) ilgili hane halkı işgücü verilerini açıkladı. Sonuçlar, işsizlik oranlarının Mart 2013 dönemindeki yüzde 10,1'den sonra bir kez daha çift haneye çok yaklaştığım gösteriyor. 


Kentli gençlerde %22,1 TUİK'in verilerine göre Ağustos 2012'de yüzde 8,8 olan işsizlik Ağustos 2013'te yüzde 9,8 e çıktı. Bu oran Temmuz 2013'te 9,3'tü. İşsiz sayısı ise 2 milyon 445 binden 2 milyon 806 bine yükseldi. İşsizlik kentlerde yüzde 10,9'dan yüzde 11,9'a, kırsalda yüzde 4,'8'den yüzde 5,5 e çıktı. Tanm dışı işsizlik oranı ise Türkiye genelinde yüzde 11,3'ten yüzde 12,3 e yükseldi. Gençlerdeki işsizlik oranında da artış sürüyor. 

İnşaatta çalışan azaldı Türkiye genelinde yüzde 17,2'den 18,7'ye çıkan genç işsizliği, kentlerde yüzde 22,1 e, kırsalda yüzde 12 ye çıktı. Türkiye'de istihdam edilen kişi sayısı 25 milyon 367 binden 25 milyon 960 bine yükseldi. Bu sayı Temmuz 2013'te 26 milyon 99 bindi. Ağustos 2013'te istihdam oranı yüzde 46,3'ten yüzde Tüıfriye'de 5 tfyaşveüstij nüfusun sayısı 46,6'ya çıktı. Bu kapsamda, istihdam; .tarımda yüzde 0,8 azalışla 6 milyon 5ÎK.. 

bine, inşaatta yüzde 1,8 düşüşle 1 milyon 857 bine indi. Sanayide ise yüzde 4,6 artışla 4 milyon 964 bine, hizmette de yüzde 3,8 artışla 12 milyon 628 bine çıktı. Ayrıca istihdam edilenlerin yüzde 25,1'i tarım, yüzde 19,1'i sanayi, yüzde 7,2 si inşaat ve yüzde 48,6'sı ise hizmetler sektöründe. 


Kamuda çalışan arttı Öte yandan TÜİK'in açıkladığı ve Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre 30 Eylül itibariyle (2013 yılı üçüncü çeyrek) toplam kamu istihdamı 2012 yılının aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 artarak 3 milyon 296 bin kişi olarak gerçekleşti. 


Bugün