İnşaat sektöründe istihdamın arttırılması hedefleniyor!

İnşaat sektöründe istihdamın arttırılması hedefleniyor!Çalışma Bakanlığı, işsizliğin azaltılması için 'Ulusal İstihdam Stratejisi' açıkladı. İşgücü piyasasının esnekleştirilmesi benimsenen stratejide, 2 milyon 825 bin kişi ile yüzde 10 düzeyindeki işsizlik, 2023'te yüzde 5 e düşürülecek.


Çalışma Bakanlığı, işsizliğin azaltılması için 'Ulusal İstihdam Stratejisi' açıkladı. İşgücü piyasasının esnekleştirilmesi benimsenen stratejide, 2 milyon 825 bin kişi ile yüzde 10 düzeyindeki işsizlik, 2023'te yüzde 5 e düşürülecek. Her yıl 400 bin kişiye eğitim verilerek, işe yerleştirilme yüzde 40'a çıkacak. O Ulusal İstihdam Stratejisi ile turizm, inşaat, finans, bilişim, sağlık, tarım, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde 2023 yılına kadar istihdam artırılarak, kayıt dışı istihdamın yüzde 50 oranında azaltılması hedefleniyor. Türkiye'nin büyüme ve gelişme eğilimleri de dikkate alınarak turizm, inşaat, finans, bilişim, sağlık, tarım, tekstil ve hazır giyim istihdam stratejileri belirlendi. 

Buna göre, her yıl 10 bin bilişim uzmanı yetiştirilecek ve istihdam edilen kişi sayısı 2013 yılı sonuna göre 2023 yılına kadar yüzde 50 artırılacak. 


KIDEME BİREYSELFON 


Strateji belgesine göre, bireysel kıdem tazminatı fonu kurulacak. Kadınların işgücüne katılma oranı 2023'e kadar yüzde 41 'e çıkacak. Genç işsizlik oranı, genel işsizlik oranına yaklaştırılacak. 2013 yılı itibarıyla kamu sektöründe 22 bin 302 olan engelli memur açık kontenjanının tamamı ile kamu ve özel sektörde 28 bin 864 olan engelli işçi açık kontenjanının tamamı 2015'e kadar doldurulacak. Uzun süreli işsizlik, 2012'de gerçekleşen yüzde 24,9 seviyesinden, 2023 yılına kadar yüzde 15'e indirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2014-2023 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi yayımlandı. Buna göre, işsizlik, 2023 yılma kadar yüzde 5'e düşürülecek. 2014'den başlayarak her yıl 400 bin kişi işgücü yetiştirme kurslarında eğitilecek ve işe yerleştirilme oranı yüzde 40'a çıkacak. Kayıtdışı istihdam yüzde 50 azalacak. Böylelikle şu anda 2.8 milyon olan işsiz sayısı yüzde 5'e çekilerek, işsiz 1.4 milyon kişiye daha istihdam sağlanacak. 


HEDEF YÜZDE 55


 Mevcut durum analizinin tablolarla yapıldığı Stratejinin, temel hedefleri ve ilkeleri de belirlendi. 

Buna göre, işsizlik oranı 2023 yılı itibarıyla yüzde 5 düzeylerine indirilecek. İstihdam oranı 2023 itibarıyla yüzde 55'e yükseltilecek, tanm dışı sektörde kayıt dışı istihdam ise 2023 yılında yüzde 15'in altına indirilecek. Hayat boyu öğrenme temelinde herkes için erişilebilir hale getirilerek, işgücünün istihdam edilebilirliğinin arttırılması amaçlanıyor. 2013 yılı Haziran ayı itibarıyla 8 bin 436 olan İŞKUR personeli sayısı 2015 yılında 12 bine çıkarılacak, 2014 yılından itibaren her yıl 400 bin kişiye işgücü yetiştirme kursu sağlanacak. 

Bu kursları başarıyla bitirenlerin işe yerleştirilme oram 2015 yılına kadar yüzde 40'a çıkarılacak. 


İŞSİZLİK ÖDENEĞİ % 25


Çocuk işçiliği, öncelikle en kötü biçimleri, sokakta, sanayide ağır ve tehlikeli işlerde, aile işleri dışında mevsimlik gezici geçici tarım işleri olmak üzere sonlandırılacak. İşsizlik ödeneği alanlann toplam işsizlere oranı, 2012 yılındaki yüzde 14,5 seviyesinden 2023 yılına kadar yüzde 25'e yükseltilecek. 2008,2009 ve 2010 yıllarının ortalamasına göre yüzde 31 olan işsizlik ödeneği alanlardan işten çıkış tarihinden itibaren bir yıl içinde işe girenlerin oranı 2015 yılında yüzde 40'a yükseltilecek.


 

GENİŞ İMKANLAR

 Finans sektöründe ise nitelikli işgücü talebi karşılanacak ve mevcut istihdam imkanlan geliştirilecek. Bankacılık sektöründe istihdam düzeyi 2013 yılı sonuna göre 2023 yılma kadar yüzde 28 artırılacak. İnşaat sektöründe mevcut istihdam, 2013 yılı sonuna göre 2023 yılma kadar yüzde 160 oranında artırılacak. İş kazası sayısı yüzde 50 oranında azaltılacak, sektördeki kayıt dışı istihdam ise yüzde 50 oranında azaltılacak. 


BİN KİŞİYE 2.4 HEKİM 

Stratejiye göre, sağlık sektöründe, çalışan sayısı 2013 yılı sonuna göre, 2023 yılına kadar yüzde 100 artırılacak. 2023'de bin kişiye düşen hekim sayısı 2,4 düzeyine çıkacak. 

Yeni Şafak