`İnşaat sektöründe sigortacılık sistemi iyi işlemiyor'

`İnşaat sektöründe sigortacılık sistemi iyi işlemiyor'Martin&Martin Başkanı Can Ateş, inşaat sektörünün iş ve işçi güvenliği açısından en riskli sektör olduğunu söyledi.


Dünyada 10 milyar dolarlık risk yöneten Martin&Martin Sigorta ve Reasürans Başkanı Can Ateş, mesleki sorumluluk sigortalarının Türkiye'de ortalama yüzde 25 büyüdüğünü belirterek, KOBİ'lere özellikle turizm, sağlık, otomotiv ve gıda sektörlerine yönelik projeler geliştirdiklerini söyledi. Ateş, Türkiye'de mesleki sigorta kavramının Avrupa Birliği'ne uyum süreci içinde gelişeceğini ifade ederken, yakın dönemde tersanelerde yaşananan ölümlü kaza ve ihmalleri anımsattı. Bu tür risklere en açık sektörün inşaat sektörü olduğuna dikkat çeken Ateş, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörünün, tam anlamıyla bir kurumsallaşma süreci yaşamadığı için, iş ve işçi güvenliği açısından en riskli sektör olduğunun altını çizdi.

Seyrantepe projesi

Ateş, "10 bin konutluk bir projede binlerce işçi çalışıyor. Yüzlerce iş makinesi ve inşaat malzemesi de bu riski artırıyor. Sektörde marka olmuş şirketler dışında sigorta sistemi sağlıklı olarak çalışmıyor" dedi. Yayımlanan yeni tebligatlarla inşaat sektöründe mesleki sigorta zorunluluğu geldiğini bildiren Ateş, son günlerde TOKİ- Galatasaray Spor Kulübü ve Eren Talu arasında yılan hikayesine dönen Seyrantepe Projesi ile ilgili olarak da şunları söyledi: "Galatasaray'ın Seyrantepe stadı projesinin inşaatın başlamasından bitimine kadar olan her türlü riski kapsayan bir poliçe imzaladık. TOKİ'nin işveren olduğu bu sigorta poliçesinde stadın 200 milyon dolara kaodar olan teknik bakımı dahil her türlü risk ve zararı karşılayacak şekilde projeyi sigortaladık. Stadın yapımında taraf olanlar arasınnda çeşitli polemikler yaşanabilir ancak bu kompleks ve finansmanı çok özel bir proje."

25 milyar dolarlık risk

2007 yılında sektör ortalamasının üzerinde yüzde 40 büyüdüklerini belirten Ateş, Rusya, Kazakistan, Ukrayna'daki yatırımları ile 2010 yılında 25 milyar dolarlık riski yönetmeyi hadaflediklerini söyleyerek, "Türk yatırımcılarının özellikle Rusya ve Türki Cumhuriyetlerdeki inşaat yatırımlarının hız kazanmasıyla sigortacılık sektörü de derinleşiyor" diye konuştu.
'Türkiye'de otellerin sadece üçte biri sigortalı' MARTIN&MARTIN BaşkanıCan Ateş, turizm tesis ve otellereözel olarak hazırladıkları sigorta pa-ketleriyle müşterinin tatilde olduğusürece başına gelebilecek kazalarakarşı kurumları sigortaladıklarınısöyledi. Akdeniz'de özellikle yaban-cı turistleri ağırlayan butik otellerinbu paketlere büyük ilgi gösterdiğinibelirten Ateş, "Turistik tesisler yaşa-nabilecek şanssız olaylarda hemprestij kaybına hem de yüklü tazmi-nat davalarına karşı kendilerini vetesislerini sigortalıyor. Türkiye'dekitesislerin sadece yüzde 30'u sigorta-lı. Orta vadede hedefimiz pazarınyüzde 50'sini turizm sigorta paketle-ri ile tanıştırmak" dedi.

Furkan ALP / Sabah