İnşaata başlamayan müteahhite ihtar!

İnşaata başlamayan müteahhite ihtar!

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde inşaatı zamanında ve anlaşmaya uygun şekilde tamamlama sorumluluğu müteahhit kişi veya firmada oluyor. Zamanında inşaata başlamayan müteahhite ihtar gönderilebiliyor..


İnşaata başlamayan müteahhite ihtar!

Müteahhit ile arsa sahibi arasında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde inşaatı zamanında ve anlaşmaya uygun şekilde tamamlama sorumluluğu müteahhit kişi veya firmada oluyor.


Müteahhitin sözleşmede belirtilen tarihte inşaata başlaması ve yine belirtilen tarihte inşaatı teslim etmesi gerekiyor. Sözleşme yapılmasına ve inşaata başlama tarihinin geçmesine rağmen henüz inşaata başlamayan müteahhite ihtar gönderilebiliyor.


İnşaata başlamayan müteahhite ihtar örneği:


……………... NOTERLİĞİNE


-İHTARNAME-


İHTAR EDEN           : ……..:……………...

VEKİLİ               : ……………………..

MUHATAP             : ……………………..

KONUSU              : İşe Başlama Uyarısı


AÇIKLAMA                            :

Müvekkilim arsa sahibi, muhatap ise yüklenici olup, aralarında ………Noterliğince ……tarih ve …….sayı ile yapılan KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ gereğince, yüklenici, müvekkilime ait …. sayılı tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde bağımsız bölümler yapıp teslim etmeyi yüklenmiştir.


Sözleşmede “inşaat ruhsatının alındığı tarih” inşaata başlama tarihi kabul edilmiş ve bu tarih itibarıyla 12 ay içinde iskan alınmış olarak tamamlayıp teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. İnşaat ruhsatının alındığı tarihten bu güne kadar üç ay zaman geçtiği halde inşaata başlamadınız. Geriye kalan süre, inşaatı tamamlamaya yetmeyebilir. 


Sizi uyarıyoruz: on gün içinde inşaata başlayınız. Aksi halde yasal haklarımızı kullanacağımızı -vekil olarak- ihtar ederim.


SAYIN NOTER; üç nüshadan oluşan bu ihtarnamenin bir suretini dairenizde saklamanızı, birini karşı tarafa tebliğ etmenizi, birini de -tebliğ şerhi yazarak- tarafıma vermenizi dilerim.


…./…./….

İHTAR EDEN VEKİLİ


Müteahhit daire teslim tutanağı!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com