İnşaatlar sektörü için Yapı Araştırma Merkezi kurulacak!

İnşaatlar sektörü için Yapı Araştırma Merkezi kurulacak! İnşaatlar sektörü için Yapı Araştırma Merkezi kurulacak!

Hükümet, inşaat sektöründe suiistimallerin yaşandığı standartların takip edilmesi amacıyla 'Yapı Araştırma Merkezi' kurmaya hazırlanıyor. Böylelikle, Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilecek sonuçlar üretim sürecine doğrudan kanalize edilebilecek..

Hükümet, inşaat sektöründe suiistimallerin yaşandığı standartların takip edilmesi ve malzeme niteliğinin araştırılması amacıyla 'Yapı Araştırma Merkezi' kurmaya hazırlanıyor. Böylelikle, Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilecek sonuçlar kentsel dönüşüm de dahil olmak üzere sektörün üretim sürecine doğrudan kanalize edilebilecek. Yapı Araştırma Merkezi'nin kurulması için önümüzdeki günlerde hukuki altyapı hazırlanacak. Merkez, yerli ve yabancı üniversiteler, sektör temsürileri ve şirketlerle işbirliği içinde çalışacak. 

Kurulacak merkezde yenilikçi, çevreye duyarlı, yerli ürünler öncelikle desteklenecek. 

Geliştirilen ürünlerin yerli üretimi için yurtiçindeki üreticilere teşvik ve destekler sağlanması da planlanıyor. 


Hürriyet