İnşaatta daralma sürer mi?

İnşaatta daralma sürer mi?

1.4 milyon kişiye istihdam sağlayan inşaat sektöründeki yavaşlama korkutuyor.Konut yatırımları artış hızının yavaşlaması ve kamu yatırımları için bütçeden ayrılan payların tutarındaki azalma inşaat sektörünün duraklama dönemine girmesine neden oldu. Sektör, 2008'in ilk çeyreğinde sadece yüzde 2.8 büyüdü...

Ekonomiye katma değer ve istihdam yaratması dolayısıyla Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan inşaat sektörü, son 10 yılda inişli-çıkışlı dönemler geçirdi. Sektör, 1999 Marmara Depremi ve 2001 krizi ile büyük ölçüde daralma yaşadı. 1994 yılında büyüme oranı yüzde 6.7 düzeyinde iken, 1999 yılında yüzde 12.5, 2001'de ise yüzde 5.5 oranında küçüldü. Sektörün önemli bir bölümünü oluşturan konut inşaatlarında da 2003 yılı öncesindeki dönemde çok ciddi düşüşler görüldü. Yüksek faiz ve döviz kurları nedeniyle bireysel tasarrufların konut yatırımları yerine kamu kağıtlarına yönelmiş olması, bu etkiyi yaratan en önemli nedenlerden biriydi. Konut sektörü 2004 yılında hareketlenmeye başladı; 2005'in ilk yarısında inşaat ruhsatlarındaki artış oranı da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 oranında arttı. 2004'te yüzde 4.6 büyüyen sektör; uzun vadeli düşük faizli konut kredilerinin yanı sıra, faiz oranları ile enflasyonun düşük seviyelerde seyretmesine bağlı olarak bireysel tasarrufların yeniden konut yatırımlarına yönelmiş olmasıyla 2005 yılında sıçrama yaptı ve yüzde 21.5 oranında büyüdü. 2007 yılına gelindiğinde duraklama dönemine giren sektörün büyümesi ise yüzde 5 düzeyinde kaldı. Konut yatırımları artış hızının yavaşlaması, kamu yatırımları için bütçeden ayrılan payların tutarındaki azalma, bu duraklamanın en büyük nedenleri arasında gösterilebilir.

“Ekonominin lokomotifi harekete devam etmeli”

İnşaat sektörü tüm dünyada refah üretiminin temel merkezidir. Sektör, ülkemizde bir taraftan istihdam yaratma kapasitesi ile işsizlik problemine çözüm oluyor, diğer taraftan yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ile döviz girdisi sağlayarak ekonominin bir diğer hassas noktası olan cari açığımızın kapanmasında rol oynuyor. Türk inşaat sektörü teknolojik gelişimlere kolay adapta olan, inşaatın tüm faaliyet alanlarında deneyime sahip ve nitelikli işgücü ile dünyada bir marka olmaya aday olmuştur.

Bugün müteahhitlerimiz dünyanın sayılı firmaları arasına girmeyi başarmıştır. Yurtiçinde daralan iş imkânları nedeniyle inşaat sanayicilerimizin büyük bir bölümü yurtdışına yöneldiler. 2007 yılında 19.4 milyar dolarlık iş gerçekleştirildi.

Akşam