İnstela Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İnstela Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! İnstela Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İnstela Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 30 bin TL sermaye bedeli ile Alev İnanç ve Necdet Erim İnanç ortaklığıyla kuruldu...

İnstela Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 30 bin TL sermaye bedeli ile Alev İnanç ve Necdet Erim İnanç ortaklığıyla kuruldu.

İnstela Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu: İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje yönetimi, teknik müşavirlik hizmetleri ile bunlara ait proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. o. İnşaat, taahhüt ve mimarlık hizmetleri ile ilgili satışa yönelik mağzalar açmak, perakende veya proje bazında ticaret yapmak. ENERJİ a. Toptan ve /veya perakende Elektrik Enerjisi satım ve dağıtım firmalarına danışmanlık, iş geliştirme ve aracılık hizmetleri yapmak. b. Toptan ve /veya perakende Doğal Gaz satım ve dağıtım firmalarına danışmanlık, iş geliştirme ve aracılık hizmetleri yapmak. c. Enerji piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisanslar alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürmek için üretim tesisi kurulması, devreye almak, elektrik üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin satış ve dağıtımını yapmak. d. Yenilenebilir ve her türlü enerji konularında danışmanlık yapmak, eğitim almak, eğitim vermek, proje geliştirme, kontrolörlük yapmak, kurulum hizmeti vermek, karbondioksit ve her türlü sera gazları ticareti yapmak. e. Elektrik üretim tesislerinin alım, satım hizmetlerine aracılık yapmak. EMLAK a. Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. b. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. c. Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. d. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. e. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. f. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. SİTE YÖNETİMİ Kiracı veya kat maliklerine kapıcılık hizmetleri, havuz, bahçe temizlik, ve kontrolü, bahçe ve çevre düzeni hizmetleri, ağaçlandırma ve çimlendirme gibi faaliyetleri sunma işlemleri her türlü tamir ve bakım hizmetleri, alışveriş hizmetleri, fatura ödeme hizmetleri ve benzeri her türlü hizmeti yapmak. a. Profesyonel site yönetim ve işletimi hizmetleri teknik işletme yönetimi hidrofor, havalandırma, jeneratör, asansörler alarm ısıtma, klima sıhhi tesisat gibi mekanik uygulamaların bakımı, kontrolü ve onarımı b. Konut, mesken, toplu konutlarla ilgili site-apartman yönetim hizmetlerini yerine getirmek. c. Yıllık site veya binanın maliyet ve ödeme planını yapmak. d. Site veya apartman giderleriyle ilgili olarak istenildiğinde kullanılan orantılı ödeme planı yapmak. e. Hizmet verilen sitelerde ortak giderlerle ilgili aidatların tahsilatını ve ilgili yerlere harcamasını yapmak. f. Sitenin ortak ısınma gider planını yapmak. g. Sitelerde ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: 19 Mayıs Mah. Şemsettin Günaltay Cad. Yıldız Apt. No:176/6 Kadıköy