Interparex Ventures İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

Interparex Ventures İnşaat Limited Şirketi kuruldu!Interparex Ventures İnşaat Şirketi Fatih’te 1 milyon  TL sermaye bedeli  ile  Abdoul Karım , Munachım Ikechı Alozıe, Ramazan    Ekecik tarafından kuruldu.


Interparex Ventures İnşaat Şirketi Fatih’te 1 milyon  TL sermaye bedeli  ile  Abdoul Karım , Munachım Ikechı Alozıe, Ramazan    Ekecik tarafından kuruldu.

Interparex Ventures İnşaat Limited Şirketi konusu:
1- İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 2- Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. 3- Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. 4- Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 5- Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 6- Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 7- Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak danışmanlık ve kontrollük hizmetlerivermek, fizibilite etüdleri, proje tanzimi, teknik ve ekonomik etüdleri yapmak, yaptırmak,imtiyaz, yatırım, organizasyon, hizmet, danışmanlık, franchise, işletim ve alt işletim sözleşmeleri akdetmek ve söz konusu sözleşmelerin ifasına ilişkin her türlü iş ve işlemi gerçekleştirmek 8- Mühendislik kapsamı içerisinde etüt, plan, proje yapmak, arama ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak.Çalışmalarını yürüttüğü tesisleri işletmek. Bu faaliyetlerini yerine getirmek için makine, teçhizat ve taşıt araçları almak, kiralamak ve satmak. 9- Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü ticari malın alımını satımını ithalat ve ihracatını yapmak. ŞİRKET YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇ VE KONUSUNU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN a) Konusu ile ilgili ham yarı mamul ve mamul maddelerinin alım satım yapabilir b) Şirket çalışma konusunda giren malların satımını yapabilmek için teşhir ve satış mağazaları dükkânlar açabilir c) Konusu ile ilgili ithalat ihracat mümessillik komisyonculuk acentelik işleri yapabilir d) Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir e) Konusu ile ilgili aracılık yapmamak kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir gerektiğinde satabilir kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetlerini intifa senetlerini ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir gerektiğinde satabilir f) Konusu ile ilgili marka ihtira beratı know how ustalık ve diğer sınaî mülkiyet haklarını iktisap edebilir devir ve ferağ edebilir. Bunlar üzerinde lisans antlaşmaları yapabilir. Ayrıca sair maddi ve fikri haklar distribütörlük mutemetlik bayilikler ticari vekillik danışmanlık anlaşmaları hususunda bilcümle akit ve muameleler yapabilir. g) Şirket Gerek kendisi, gerekse de 3. gerçek ve/veya tüzel kişiler lehine olmak üzere gerek kendisi gerekse de 3. Gerçek ve/veya tüzel kişi/kişilerin kullandıkları ve/veya kullanacakları kredilerin ve/veya doğmuş ve/veya doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere şirket adına kayıtlı taşınmazları kendisi, 3. gerçek veya tüzel kişiler lehine ipotek olarak verebilir, 3. gerçek veya tüzel kişilerden ipotek alabilir, rehin ile sınırlandırabilir, serbest dereceden istifade hakkı tanıyabilir. h) Şirket maksat ve mevzuu çerçevesinde bilcümle araç, gereç ve ihracatını yapabilir.

Adres: ŞEHREMİNİ MAH.VELET ÇELEBİ SK. ŞEKEROĞLU AP.SİT.NO:9A FATİH