İntifa hakkı mirasçılara geçmez!

İntifa hakkı mirasçılara geçmez!

Posta gazetesi yazarı Tamer Heper, bahçesinde mangal yaparak üst katlarda oturanları rahatsız eden komşusundan bahseden okuru ile babasına ait işyerine kira ödeyen okurunun babasının ölümü halinde oluşacak durumu soran okurunun sorularını cevaplıyor

Her şeyin başı eğitim

Benim sorunum komşularım. Bahçede mangal yakıyorlar, bizler üst katta yaz sıcağında camı çerçeveyi kapatıp oturuyoruz. Buna hakları var mı Hukuki yönden ne yapılabilir A.I.

Değerli okuyucum ve de tüm okuyucularım, aslolan eğitimdir, birlikte yaşama bilincidir, insanların birbirine saygısıdır. Bu da zorla olmuyor eğitimle oluyor. Önce şunu söyleyeceğim. Bu mangalı yapan kendisini üst kattaki komşunun yerine koyacak. Bu mangal dumanına, kokusuna, isine pisine katlanabilecek mi, bunu kabul edebilecek mi Bunun yanıtını verecek ona göre davranacak.

İnanması biraz zor geliyor ama üst katlann rahatsız olacağı bilinerek bu yapılıyor. Bunun aksi düşünülebilir mi Yani biri çıkıp da "yok üstte oturanlar rahatsız olmaz" diyebilir mi Şayet toplumda bu eğitim olsa hukuk yollanna gerek kalır mı Ancak bizim toplumumuzda bu anlayışın eksikliği hukuk sistemi içinde de kabul edilmiş olacak ki, bunun için iki ayrı mevzuatta hüküm var. Biri kat mülkiyeti mevzuatı. Çevresini rahatsız edenler için hakim tarafından her türlü önlem alınır. Ancak bu önlem kat mülkiyeti ilişkisi olan komşular için. Peki komşu binada bu yapılıyor ise ne olacak. Komşuya karşı kat mülkiyeti mevzuatı işlemez.

Onun için de Medeni Kanuna hüküm var. Rahatsız edici gürültü yapmak, koku ve duman yaymak yasaklanmıştır. Şayet bu uygunsuz davranışı komşu yapıyor ise ona karşı da Medeni Kanun çerçevesinde yine hakimden önlem alınması istenebilir. Aklınızda bulunsun.

Tam malik olacaksınız

Babama ait bir işyerini satın aldım. Babam satarken kullanma hakkını muhafaza etmek istedi, kabul ettim. Şimdi bu yeri kullanıyorum ama babama kira ödüyorum. Babamın ölümü halinde mirasçılar babamın haklarına sahip olur mu Durumum ne olur M.

Doğrusu mesele sadece okuyucumun meselesi değil. Olay bayağı yaygın bir uygulamadır. Siz de bunu yapmışsınız, yaptığınız yanlış da değil. İşyerinin intifa hakkı babanızda kalmış size kuru mülkiyetini (çıplak mülkiyetini) devretmiş. Bu durumda babanıza kira ödemeniz doğal yani bir yanlışlık yok. Babanızın ölümü halinde olacak olan şu: Babanızın intifa hakkı kendiliğinden son bulacak ve sizin kuru mülkiyet ile birleşecek, siz tam malik olacaksınız. İntifa hakkı mirasçılara geçmez. Bunun için de babanızın diğer mirasçılarının bu işle bir ilişkisi olmayacak. Şayet biri çıkar da bunun bir satış olmadığını aslında bağış olduğunu iddia ederse o başka. O zaman olay ihtilaflı hale gelecek. Ancak normal şarlarda siz tam malik olacaksınız. İntifa hakkı sahibi kalmayacak.

Tamer Heper / POSTA