İntifa kullanım hakkını kullanan, konutu kiraya verebilir!

İntifa kullanım hakkını kullanan, konutu kiraya verebilir!

Tamer Heper, intifa hakkı sahibi kimselerin gayrimenkullerini kullanabilecekleri gibi kiraya da verebileceklerini söyledi


2009 yılında kayınbiraderim benden borç istedi verdim. Bugüne kadar ödemedi ama elimde de senet yok. Bunu nasıl ispatlar da paramı alırım İkinci sorum. Vefat eden eşim dairesinin kuru mülkiyetini muhafaza ile intifa hakkını bana satmıştı. Bugün bu dairede oturuyorum. Ancak çıksam kiraya verebilir miyim Eşimin çocukları benden bedel isteyebilir mi Daireyi satabilir miyiz Ölümüm halinde intifa hakkı kime düşer A.S.

Bir borç 2500 liradan fazla ise borcun varlığı ancak senetle ispatlanabilir. Bunun bir istisnası var. Şayet borçlu yakın akraba ise mesela ana-baba, kardeş, kayın valide-kayın peder ise bu halde senet şart değildir, tanıkla da ispat mümkündür ama bu yakın akrabaların içinde kayınbirader yok. Yani verdiğiniz borç 2500 liradan fazla olduğu için (4000 TL) tanıkla ispatlayamayacaksınız. Belki bir icra takibi yaparsınız, öderse öder, itiraz ederse ve durum mahkemelik olursa olsa olsa yemin teklif edersiniz.

Gelelim intifa hakkına. Binada siz oturuyorsunuz, çünkü intifa hakkına sahipsiniz. Ancak intifa hakkı sahibi kimseler bu gayrimenkulde oturabileceği gibi kiraya da verebilirler. Dolayısı ile sizin bu yeri kiraya vermenize engel yok. Hiç kimse de sizden kira veya kiradan pay isteyemez. Satma konusuna gelince intifa hakkı sahibi gayrimenkulü veya intifa hakkını satamaz. Ölümünüz halinde ise intifa hakkı son bulur. Kuru mülkiyet sahibinin kuru mülkiyeti ile birleşir ve kuru mülkiyet sahipleri tam malik olur.
Tamer Heper/Posta